Документ 269-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.06.2014, підстава - 180-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2013 р. № 269
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 180 від 11.06.2014}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. № 269

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення молоді першим робочим місцем

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання роботодавцям компенсації для забезпечення молоді першим робочим місцем” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 180 від 11.06.2014}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування витрат Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд), пов’язаних з наданням компенсації роботодавцям, які працевлаштували молодь, що здобула професійно-технічну або вищу освіту, на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, з урахуванням необхідності погашення зареєстрованої в органах Казначейства бюджетної кредиторської заборгованості.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 180 від 11.06.2014}

3. Територіальні органи Державної служби зайнятості в районах, районах у містах, містах подають до 10 числа наступного за звітним місяця територіальним органам Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі звіти про фактичні витрати, пов’язані із забезпеченням молоді першим робочим місцем, за встановленою Мінсоцполітики формою.

Територіальні органи Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі подають до 15 числа наступного за звітним місяця узагальнені звіти Державній службі зайнятості для підготовки подання щодо перерахування бюджетних коштів за встановленою Мінсоцполітики формою (далі - подання).

4. Державна служба зайнятості подає до 20 числа наступного за звітним місяця Мінсоцполітики звіт про фактичні витрати, пов’язані із забезпеченням молоді першим робочим місцем, та подання.

5. Мінсоцполітики на підставі подання перераховує бюджетні кошти Державній службі зайнятості на рахунок 3717 “Рахунки державних позабюджетних фондів”, відкритий в органах Казначейства для обслуговування коштів Фонду.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору