Документ 268-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2017, підстава - 256-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 268
Київ

Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 04.02.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 779 від 11.07.2011
№ 1314 від 21.12.2011
№ 97 від 15.02.2012
№ 71 від 04.02.2013
№ 39 від 27.01.2016
№ 256 від 12.04.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 256 від 12.04.2017}

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформування жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", про порядок виплати одноразової винагороди.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 268

ПОРЯДОК
виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" відповідно до Закону України "Про державні нагороди України" (далі - винагорода).

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 71 від 04.02.2013}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 71 від 04.02.2013}

4. Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту) за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 04.02.2013}

заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6 цього Порядку;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації;

{Абзац четвертий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 779 від 11.07.2011}

Орган соціального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання "Мати-героїня", що зберігається протягом п'яти років після виплати винагороди.

{Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 779 від 11.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 71 від 04.02.2013}

Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 71 від 04.02.2013}

5. Сума винагороди обчислюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 р. № 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" жінкам, яким почесне звання присвоєно:

1) починаючи з 2011 року, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання;

2) у 2010 році, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року;

3) у 2008-2009 роках, - виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року;

4) у 2004-2007 роках, - відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 567 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1529).

6. Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту за формою, затвердженою Мінсоцполітики через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1314 від 21.12.2011}

Витрати на оплату послуг Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", пов'язаних з виплатою винагороди, здійснюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до заявки структурного підрозділу про виділення бюджетних коштів.

7. Органи соціального захисту надсилають щокварталу до 10 числа наступного місяця засвідчені в установленому порядку копії відомостей про виплату винагороди структурним підрозділам, які до 15 числа зазначеного місяця подають Мінсоцполітики звіт про виплату винагороди за затвердженою ним формою.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1314 від 21.12.2011}


{Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, втратив чинність на підставі Постанови КМ № 256 від 12.04.2017}вгору