Документ 265/95-ВР, попередня редакція — Редакція від 19.07.2017, підстава - 1982-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206 }
{ В редакції Законів
N 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155
N 1776-III ( 1776-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1927-III ( 1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34
N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2056-IV ( 2056-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.23
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 16, ст.136
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435
N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012, ВВР, 2014, N 8, ст.90
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
N 1206-VII ( 1206-18 ) від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.885
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 7-8, N 9, ст.55
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015, ВВР, 2015, N 33, ст.327
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016, ВВР, 2017, N 4, ст.42
N 1982-VIII ( 1982-19 ) від 23.03.2017, ВВР, 2017, N 18, ст.222 }

{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003 }
{ У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності"
у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із
Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
{ У тексті Закону слова "органи державної податкової
служби України", "органи державної податкової служби"
та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики" в усіх
відмінках замінено словами "органи доходів і зборів"
у відповідному відмінку згідно із Законом N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання,
їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб)
суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у
готівковій та/або безготівковій формі. { Абзац перший преамбули із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5518-VI ( 5518-17 ) від
06.12.2012 }
Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів
розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу
України ( 2755-17 ), не допускається. { Преамбула в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

{ Статтю 1 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому
значенні:
фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових
операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове
зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і
неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових
операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо),
або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
реєстратор розрахункових операцій - пристрій або
програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні
функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого
переказу. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться:
електронний контрольно-касовий апарат, електронний
контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний
контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система,
електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;
{ Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
розрахункова операція - приймання від покупця готівкових
коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем
реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за
повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі
застосування банківської платіжної картки - оформлення
відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій
формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення
товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів
щодо перерахування коштів у банк покупця;
електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє
програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх
кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У
цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів
відносяться також торговельні автомати або інше подібне
устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів
(послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за
готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем
або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка
контролює здійснення оплати таких товарів (послуг); ( Абзац п'ятий
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000 )
комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових
операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який
додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його
застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших
звітних документів;
електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості
реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування
розрахункових та інших звітних документів; { Абзац сьомий статті 2
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000 }
вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор -
реєстратор розрахункових операцій, призначений для забезпечення
реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного
комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг)
тощо; { Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }
програмно-технічний комплекс самообслуговування - у значенні,
наведеному в Законі України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" ( 2346-14 ); { Статтю 2 доповнено абзацом згідно
із Законом N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій,
який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за
проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;
автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових
операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за
готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів
тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості
та вартості, та створює контрольну стрічку в електронному вигляді;
{ Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI
( 4834-17 ) від 24.05.2012 }
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій -
перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх
модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих
державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом
України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають
вимогам нормативних актів України, i такі реєстратори
розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері,
визначеній цим Законом; { Абзац статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012, N 5083-VI
( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі
реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового
занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової
інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити
або знищити без пошкодження самого пристрою;
виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори
розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної
та програмної документації або відповідної ліцензії на їх
виготовлення;
постачальник - суб’єкт господарювання, який є виробником або
за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду,
лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів
розрахункових операцій; { Абзац п'ятнадцятий статті 2 в редакції
Закону N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання,
який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в
експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного,
післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;
розрахунковий документ - документ встановленої форми та
змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція,
проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення)
товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів,
купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках,
передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку
реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;
розрахункова книжка - належним чином зброшурована та
прошнурована книжка, зареєстрована в органах доходів і зборів, що
містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у
визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються
реєстратори розрахункових операцій;
книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним
чином зареєстрована в органах доходів і зборів книга, що містить
щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних
розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів
(послуг);
фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення
вимог цього Закону з суб'єктів господарювання за місцем їх
реєстрації до відповідного місцевого бюджету;

{ Абзац статті 2 виключено на підставі Закону N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000 }

уповноважений банк - банк, зареєстрований на території
України, який має ліцензію Національного банку України на
проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за
операціями суб'єктів господарювання, що проводять операції з
купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим
банком;
фіскальний режим роботи - режим роботи опломбованого належним
чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує
безумовне виконання ним фіскальних функцій; { Абзац статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }
фіскальний звітний чек - документ встановленої форми,
надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані
денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг
виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;
фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для
реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який
містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;
денний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про
денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його
застосуванням;
контрольна стрічка - копії розрахункових документів
послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що
надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а
також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної
стрічки в електронній формі; { Абзац статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010,
в редакції Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються
розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та
зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги)
готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо
оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо;
модем - окремий або у складі реєстратора розрахункових
операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих
реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і
фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або
бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для
тимчасового зберігання цих копій. { Статтю 2 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
Термін "технічно складні побутові товари, що підлягають
гарантійному ремонту" для цілей цього Закону вживається у
значенні, наведеному в Законі України "Про захист прав
споживачів". Перелік груп технічно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній
заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій
( 231-2017-п ) встановлюється Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1791-VIII
( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють
розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі
(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо)
при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання
готівки для подальшого її переказу зобов’язані: { Абзац перший
статті 3 в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }
1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки
(надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому
порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори
розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових
документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або
у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням
зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує
послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або
оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при
отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий
документ встановленої форми на повну суму проведеної операції; { Пункт 2 статті 3 в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014 }
3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що
включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових
операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;
4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових
операцій та незмінність його конструкції та програмного
забезпечення;
5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій
у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з
використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової
книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім
випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття
ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів; { Пункт 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001, N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }
6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку
розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох
років після їх закінчення;
7) подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану
із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та
розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним
місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації
по дротових або бездротових каналах зв'язку.
Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори
розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з
продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій,
що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з
купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів
доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку
електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних
чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів
розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них
приєднані. { Абзац другий пункту 7 статті 3 в редакції Закону
N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 }
Суб'єкти господарювання, які використовують такі реєстратори
розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з
продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що
застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти, повинні подавати до органів доходів і зборів по
дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг
розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в
безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам'яті зазначених
реєстраторів розрахункових операцій. { Абзац третій пункту 7
статті 3 в редакції Закону N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 }
Порядок передачі інформації до органів доходів і зборів по
дротових або бездротових каналах зв'язку ( z1744-12 )
встановлюється органами доходів і зборів на базі технології,
розробленої Національним банком України та погодженої центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику;
{ Абзац четвертий пункту 7 статті 3 в редакції Закону N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 } { Пункт 7 статті 3 в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010, зміненого Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від
07.07.2011 }
8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності
цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що
надається) у грошовій одиниці України;
9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій
(за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні
звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій; { Пункт 9 статті 3 в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }
10) друкувати або створювати в електронній формі на
реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з
продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх
зберігання протягом трьох років; { Пункт 10 статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
11) проводити розрахункові операції через реєстратори
розрахункових операцій з використанням режиму попереднього
програмування найменування (для пального із зазначенням коду
товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД ( 584-18 )), цін товарів
(послуг) та обліку їх кількості; { Пункт 11 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік
товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації,
здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в
такому обліку.
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців,
які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками
податку на додану вартість; { Пункт 12 статті 3 в редакції Законів N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000, N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на
місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному
звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання
розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими
квитанціями, виданими з початку робочого дня. Такі вимоги не
поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками
єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану
вартість; { Пункт 13 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування
без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування
реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори
розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; { Пункт 14 статті 3 в редакції Закону N 569-VIII ( 569-19 ) від
01.07.2015 }
15) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек,
накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання
права власності на них від продавця до покупця з метою виконання
вимог Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
Порушення цього правила тягне за собою відповідальність,
передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для
застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій,
передбачених законодавством з питань оподаткування; { Статтю 3 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000 }
16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових
операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого
дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або
засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр
сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів
після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або
засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це
контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований
платником податків. { Статтю 3 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }
Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з
купівлі-продажу іноземної валюти, а також суб'єкти господарювання,
які здійснюють ці операції на підставі агентських угод з
уповноваженими банками, зобов'язані:
1) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти,
змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого
Національним банком України;
2) проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти
через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та
переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових
операцій з роздрукуванням у двох примірниках розрахункових
документів, що підтверджують виконання цих операцій;
3) зберігати протягом робочої зміни другий примірник
розрахункового документа, що підтверджує здійснення операції;
4) застосовувати у встановленому порядку лише ті реєстратори
розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій;
5) видавати особі, яка купує або продає іноземну валюту,
перший примірник розрахункового документа на повну суму операції;
6) здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти
тільки за рахунок коштів банку;
7) забезпечувати відповідність готівкових коштів та іноземної
валюти на місці проведення операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти даним фіскального звіту;
8) проводити технічне обслуговування без порушення раніше
здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових
операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через
центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України; { Пункт 8 статті 4 в редакції Закону N 569-VIII ( 569-19 ) від
01.07.2015 }
9) забезпечувати цілісність пломб реєстраторів розрахункових
операцій, а також незмінність програмно-технічних засобів, що
реалізують фіскальні функції.
Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових
операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, не
більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення
розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку
розрахункових операцій та розрахункової книжки або із
застосуванням належним чином зареєстрованого резервного
реєстратора розрахункових операцій. { Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, N 569-VIII ( 569-19 ) від
01.07.2015 }
У разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій, що
застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти, облік цих операцій та формування розрахункових документів
здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.

{ Статтю 6 виключено на підставі Закону N 569-VIII ( 569-19 )
від 01.07.2015 }

Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування
реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для
реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги),
встановлюється органами доходів і зборів.
Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів
розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій
з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюється органами
доходів і зборів за погодженням з Національним банком України. { Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок
реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку
розрахункових операцій, а також форма та порядок подання
звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових
операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються
органами доходів і зборів.
Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а
також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановлюються
Національним банком України за погодженням з органами доходів і
зборів. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові
книжки не застосовуються:
1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва
(крім технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту) підприємствами, установами і організаціями
усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського
харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств,
установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових
касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних
уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання; { Пункт 1 статті 9 в редакції Закону N 2746-III ( 2746-14 ) від
04.10.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1206-VII
( 1206-18 ) від 15.04.2014; в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 )
від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016, N 1982-VIII ( 1982-19 )
від 23.03.2017 }
2) при виконанні банківських операцій, крім:
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі
операції виконуються не в касах уповноважених банків;
операцій комерційних агентів банків та небанківських
фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу
з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування,
за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що
дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з
отримання коштів; { Пункт 2 статті 9 в редакції Законів N 71-VIII ( 71-19 ) від
28.12.2014, N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }

{ Пункт 3 статті 9 виключено на підставі Закону N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }

4) при продажу проїзних і перевізних документів на
залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з
оформленням розрахункових і звітних документів та на
автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з
нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною
вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через
електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі
реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і
видовищних закладів; { Пункт 4 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, N 5316-VI ( 5316-17 ) від
02.10.2012, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

{ Пункт 5 статті 9 виключено на підставі Закону N 4014-VI
( 4014-17 ) від 04.11.2011 }

6) при продажу товарів (крім технічно складних побутових
товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг)
фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до
Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що
не застосовують реєстратори розрахункових операцій; { Статтю 9 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Законів N 2746-III
( 2746-14 ) від 04.10.2001, N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010,
N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }

{ Пункт 7 статті 9 виключено на підставі Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

8) при продажу товарів (крім підакцизних та технічно складних
побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні
послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для
продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу
України ( 2755-17 ); ( Статтю 9 доповнено пунктом 8 згідно із
Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000; в редакції Закону
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або
промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів,
що підлягають гарантійному ремонту) за готівкові кошти на ринках;
{ Статтю 9 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, N 1791-VIII
( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет,
журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової
оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50
відсотків загального товарообігу за відсутності продажу
алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно
складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а
також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах
метрополітену; { Статтю 9 доповнено пунктом 10 згідно із Законом
N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016 }
11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з
автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних
напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і
професійно-технічних навчальних закладів під час навчального
процесу; { Статтю 9 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 2746-III
( 2746-14 ) від 04.10.2001 }
12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції
з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля
тощо). { Статтю 9 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 2056-IV
( 2056-15 ) від 06.10.2004 }

{ Пункт 13 статті 9 виключено на підставі Закону N 71-VIII
( 71-19 ) від 28.12.2014 }

Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким
дозволено проводити розрахункові операції без застосування
реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових
книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний
розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів
(надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів
розрахункових операцій є обов'язковим, встановлюються Кабінетом
Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої
влади, що забезпечують формування державної економічної,
фінансової політики. Розрахункові книжки не застосовуються у
випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею
9 цього Закону. { Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 11. Терміни переведення суб'єктів господарювання на
облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі
(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо)
із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій
встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням
центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування
державної економічної, формування та реалізації державної
податкової і митної політики, та Національного банку України. { Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Розділ III
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ
ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ
Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим
Законом, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті
реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного
виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів
розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення
яких відповідає конструкторсько-технологічній та програмній
документації виробника.
Реєстратор розрахункових операцій, що створює контрольну
стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати згідно з
технологією, розробленою Національним банком України та погодженою
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, контроль відсутності
спотворення або знищення даних про проведені розрахункові
операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться,
можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці.
{ Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010; в редакції Закону N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }
Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі
реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну
реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до
закінчення строку їх служби (строку, протягом якого виробник
(постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому
числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження
інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем
вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією
реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з
Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. У разі зміни
законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових
операцій виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності
технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора
розрахункових операцій. { Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 569-VIII
( 569-19 ) від 01.07.2015 }
Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових
операцій, а також Положення про порядок технічного обслуговування
та ремонту реєстраторів розрахункових операцій ( 601-2004-п )
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням
центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування
державної економічної, фінансової політики. { Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій
реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування
( 199-2002-п, 149-2016-п ) встановлюються Кабінетом Міністрів
України. { Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000 }

{ Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }

Порядок перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому
числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для
обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти,
на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій
встановлюється органами доходів і зборів. { Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має
право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без
застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право
використовувати реєстратори розрахункових операцій без їх
переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні
спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу
продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами,
визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є
продуктом цих реєстраторів розрахункових операцій. { Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі
в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі
даних встановлюються органами доходів і зборів, згідно з
технологією, розробленою Національним банком України. { Статтю 13 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010; в редакції Законів N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від
04.07.2013 }
Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов'язані:
1) проводити свою діяльність відповідно до Положення про
порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів
розрахункових операцій, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
{ Пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
2) у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій
забезпечувати відновлення його роботи протягом 7 робочих днів; { Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 569-VIII ( 569-19 ) від 01.07.2015 }
3) при здійсненні технічного обслуговування або ремонту
реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати відповідність їх
конструкції та програмного забезпечення
конструкторсько-технологічній та програмній документації
виробника;
4) у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора
розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня
прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в
експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта
господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій.вгору