Документ 262-90-п, поточна редакція — Редакція від 12.10.1992, підстава - 584-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 15 вересня 1990 р. N 262
Київ
Про створення природного заповідника
"Дніпровсько-Орільський" у Дніпропетровській області
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )
( У назві і тексті постанови слова "державного заповідника"
замінено словами "природного заповідника" згідно з
Постановою КМ N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )

З метою збереження унікального ландшафту долини р. Дніпра та
посилення охорони рідкісних видів флори і фауни Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Дніпропетровського облвиконкому,
погоджену з Державним комітетом УРСР по екології і раціональному
природокористуванню, Міністерством лісового господарства УРСР,
Міністерством водних ресурсів і водного господарства УРСР,
Держагропром УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Укррибводом, про
створення у віданні Міністерства лісового господарства УРСР
природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" загальною площею
3766,2 гектара.
Вилучити земельні ділянки і надати їх у постійне користування
вказаному заповіднику:
у Дніпропетровському районі - із земель Дніпропетровського
лісгоспзагу площею 888 гектарів, радгоспу "Кіровський" -
72,2 гектара, в тому числі ріллі - 50,1 гектара, земель водного
фонду - 203 гектари;
у Царичанському районі - із земель Дніпродзержинського
лісгоспзагу площею 2603 гектари.
Дніпропетровському облвиконкому разом з Міністерством
лісового господарства УРСР і Держагропромом УРСР визначити межі
заповідника та встановити охоронну зону шириною 50 метрів на
акваторії р. Дніпра вздовж берегової смуги заповідника.
Охорона рибних запасів у Дніпровському водоймищі, що входить
у межі вказаного природного заповідника, здійснюється відповідно
до чинного законодавства.
2. Виключити із переліку державних заказників, що створюються
в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 28 жовтня 1974 р. N 500 ( 500-74-п ) (ЗП УРСР, 1974 р., N 11,
ст. 71; 1983 р., N 12, ст. 78), державні заказники "Обухівські
заплави" і "Таромські плавні" у зв'язку з включенням їх територій
до природного заповідника "Дніпровсько-Орільський".

Голова Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 19вгору