Документ 259-IV, поточна редакція — Редакція від 17.11.2005, підстава - 3101-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 3101-IV ( 3101-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.77 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для розслідування
діяльності Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення протягом 2000-2002 років
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 52, ст.382 )

Відповідно до статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для розслідування діяльності Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення протягом 2000-2002 років (далі -
Тимчасова слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії доручити:
а) дослідити ліцензійні справи Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення та документи
телерадіоорганізацій, визнаних протягом 2000-2002 років
переможцями конкурсів на отримання ліцензій на право створення і
використання каналів мовлення та часу мовлення, законність
ліцензування яких ставиться під сумнів суб'єктами інформаційних
відносин;
б) вивчити обставини та наявність підстав для ухвалення
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
рішень щодо розподілу та використання радіочастотного ресурсу
(зокрема в прикордонних зонах України);
в) перевірити достовірність інформації про факти зловживання
членами Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення протягом 2000-2002 років, що висвітлювалися у
засобах масової інформації;
г) проаналізувати діяльність колишнього голови Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення Холода Б.І.,
який продовжує розпоряджатися відповідними бюджетними
асигнуваннями.
3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України, Головному
контрольно-ревізійному управлінню України, Міністерству внутрішніх
справ України, Рахунковій палаті, Державній податковій
адміністрації України розглянути питання щодо участі їх
представників у роботі Тимчасової слідчої комісії.
4. Тимчасовій слідчій комісії проінформувати Верховну Раду
України про результати своєї роботи та внести відповідні
пропозиції до 15 грудня 2002 року.
5. Матеріально-технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії покласти на
Апарат Верховної Ради України.
6. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії згідно з
додатком.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 259-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 28 листопада 2002 року N 259-IV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
для розслідування діяльності Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
протягом 2000-2002 років

ГРИНІВ - фракція "Наша Україна", голова Ігор Олексійович Комісії
ГМИРЯ - фракція Комуністичної партії Сергій Петрович України, заступник голови Комісії
ДОВГИЙ - фракція політичних партій Станіслав Олексійович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна", заступник
голови Комісії
АРТЕМЕНКО - фракція "Наша Україна" Юрій Анатолійович
БОКИЙ - фракція Соціалістичної партії Іван Сидорович України
ГОЛУБ - фракція Комуністичної партії Олександр Володимирович України
КАФАРСЬКИЙ - фракція Народно-демократичної Володимир Іванович партії
КЕНДЗЬОР - фракція "Наша Україна" Ярослав Михайлович
МІШУРА - фракція Комуністичної партії Валерій Дмитрович України
МУСІЯКА - позафракційний Віктор Лаврентійович
ОЛЕКСІЮК - фракція "Наша Україна" Сергій Сергійович
ПОПЛАВСЬКИЙ - фракція політичних партій Михайло Михайлович Промисловців і підприємців України
та "Трудова Україна"
ТАРАН (ТЕРЕН) - фракція Блоку Юлії Тимошенко Віктор Васильович
ЧОРНОВІЛ - фракція "Наша Україна" Тарас В'ячеславовичвгору