Документ 2575-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередній звіт
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування випадків цензури
у засобах масової інформації, тиску на свободу
слова в Україні та перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 52, ст.574 )

Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків
цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в
Україні та перешкоджання законній професійній діяльності
журналістів, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової
інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання
законній професійній діяльності журналістів (далі - Тимчасова
слідча комісія) взяти до відома.
2. З метою вдосконалення чинного законодавства стосовно
забезпечення прав журналістів, подальшого розвитку та утвердження
конституційних гарантій свободи слова в Україні, забезпечення
права громадян України на інформацію визнати невідкладними та
позачергово розглянути такі законопроекти:
проект Постанови Верховної Ради України про забезпечення
безперешкодної діяльності засобів масової інформації у
передвиборний період 2010 року (реєстр. N 7100), поданий народними
депутатами України Геращенко І.В., Бондаренко О.Ф., Курпілем С.В.,
Зубановим В.О., Сінченком В.М., Колесніченком В.В.,
Кондратюк О.К.;
проект Закону України про доступ до публічної інформації
(реєстр. N 2763), поданий народним депутатом України
Шевченком А.В.;
проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова
в Україні) (реєстр. N 6447), поданий народним депутатом України
Яценюком А.П.;
проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення гарантій свободи слова
в Україні та протидії цензурі) (реєстр. N 6447-1), поданий
народним депутатом України Кондратюк О.К.;
проект Закону України про внесення змін до Закону України
"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" щодо
удосконалення державної реєстрації друкованих засобів масової
інформації (реєстр. N 7011), поданий Кабінетом Міністрів України;
проект Закону України про реформу державної та комунальної
преси (реєстр. N 6468), поданий народним депутатом України
Курпілем С.В.
3. З метою створення належних умов, необхідних для діяльності
тимчасових спеціальних, слідчих комісій Верховної Ради України,
визнати невідкладним та прискорити розгляд проекту Закону України
про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію
і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (реєстр.
N 5163)
, поданого народними депутатами України Єфремовим О.С.,
Сасом С.В., Литвином Ю.О., Ковалем В.С., Мартинюком А.І.
4. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України на необхідність оперативно реагувати на звернення
і повідомлення журналістів про факти втручання органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у
діяльність засобів масової інформації, тиску на свободу слова,
перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
5. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України на необхідність вчасно та належно реагувати на
запити депутатів Верховної Ради України, відмовитися від практики
формальних відписок і зволікань.
6. Направити попередній звіт Тимчасової слідчої комісії до
Кабінету Міністрів України, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України для
ознайомлення та відповідного реагування.
7. Невідкладно заслухати на засіданні Верховної Ради України
Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України
про хід розслідування справи про зникнення журналіста Василя
Климентьєва, інших резонансних справ, пов'язаних із захистом прав
журналістів.
8. Звіт про роботу Тимчасової слідчої комісії заслухати на
черговій сесії Верховної Ради України у березні 2011 року.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.
10. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 вересня 2010 року
N 2575-VIвгору