Документ 2573-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.09.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
законності прийняття рішень Національною радою України
з питань телебачення і радіомовлення
щодо проведення конкурсів
та встановлення переможців конкурсів
на отримання (переоформлення) ліцензій
на мовлення з використанням відповідних частот
у 2005-2010 роках
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 47, ст.563 )

Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої
комісії Верховної Ради України з питань розслідування
законності прийняття рішень Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення щодо проведення конкурсів та
встановлення переможців конкурсів на отримання (переоформлення)
ліцензій на мовлення з використанням відповідних частот у
2005-2010 роках, утвореної Постановою Верховної Ради України від
17 червня 2010 року N 2348-VI ( 2348-17 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування законності прийняття рішень
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
щодо проведення конкурсів та встановлення переможців конкурсів на
отримання (переоформлення) ліцензій на мовлення з використанням
відповідних частот у 2005-2010 роках (далі - Тимчасова слідча
комісія) взяти до відома.
2. Заяви "5 каналу" (ТОВ "ТРК "НБМ" і ТОВ "ТРК
"Експрес-Інформ"), а також каналу "ТВі" (ТОВ "ТРК "ТелеРадіоСвіт")
про те, що скасування рішень Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року є тиском на
свободу слова, не відповідають дійсності, є політичними
спекуляціями та спробою прикрити незаконні дії під час проведення
конкурсу. У результаті проведеного конкурсу 27 січня 2010 року
канал "ТВі" (ТОВ "ТРК "ТелеРадіоСвіт"), а також "5 канал" (ТОВ
"ТРК "НБМ" і ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ") отримали рішення на
користь своїх комерційних інтересів, нехтуючи вимогами законів
України.
3. Генеральній прокуратурі України рекомендувати:
а) провести ретельну перевірку зазначених фактів, вжити
заходів прокурорського реагування за матеріалами, представленими
Тимчасовою слідчою комісією, та відповідно до Окремої ухвали
Київського апеляційного адміністративного суду від 30 серпня
2010 року по справі N 2а-1008/10/2670;
б) посилити нагляд за дотриманням законності у роботі
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення її
членами та учасниками конкурсів, своєчасно реагувати на всі
випадки порушень закону та вживати необхідних заходів реагування у
разі невиконання приписів прокурора.
4. Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення запропонувати в обов'язковому порядку запрошувати
представників засобів масової інформації для висвітлення своїх
засідань, зважаючи, що відповідно до статті 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ) засідання Національної ради є відкритими.
5. Кабінету Міністрів України визначитися щодо модернізації
стратегії розвитку медійного простору України, державних засобів
масової інформації, громадського телебачення та радіо, розглянути
цю стратегію за участю громадськості і представників засобів
масової інформації.
6. Верховній Раді України із залученням Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення напрацювати і
підготувати пропозиції про внесення змін до чинного законодавства
з питань телебачення і радіомовлення щодо усунення прогалин у цій
сфері.
7. Органам державної виконавчої влади у межах повноважень і
компетенції забезпечити рівні умови для засобів масової інформації
та не допускати будь-якої політизації у діяльності Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення.
8. Тимчасовій слідчій комісії направити попередній звіт до
Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної
прокуратури України, Служби безпеки України для відповідного
реагування.
9. Верховній Раді України звернутися до Парламентської
асамблеї Ради Європи з повідомленням про утворення та мету
діяльності Тимчасової слідчої комісії, направити попередній звіт
до Парламентської асамблеї Ради Європи для ознайомлення.
10. Тимчасовій слідчій комісії продовжити роботу відповідно
до завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від
17 червня 2010 року N 2348-VI ( 2348-17 ) "Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань
розслідування законності прийняття рішень Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення
конкурсів та встановлення переможців конкурсів на отримання
(переоформлення) ліцензій на мовлення з використанням відповідних
частот у 2005-2010 роках", і подати звіт про виконану роботу до
17 червня 2011 року.
11. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію.
12. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 вересня 2010 року
N 2573-VIвгору