Документ 2571-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань перевірки дотримання
конституційних прав і свобод людини і громадянина
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 22, ст.306 )

Заслухавши попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань перевірки дотримання
конституційних прав і свобод людини і громадянина, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань перевірки дотримання конституційних прав і свобод
людини і громадянина (далі - Тимчасова слідча комісія) на
пленарному засіданні 1 червня 2005 року.
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України, Генеральному
прокурору України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини взяти участь у розгляді Верховною Радою України цього
питання.
3. Тимчасовій слідчій комісії внести в установленому порядку
пропозиції щодо процедури розгляду Верховною Радою України звіту
цієї Комісії.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 травня 2005 року
N 2571-IVвгору