Про Концепцію державної житлової політики
Постанова Верховної Ради України від 30.06.1995254/95-ВР
Документ 254/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 30.06.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Концепцію державної житлової політики
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 27, ст.200 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Концепцію державної житлової політики
( 254к/95-ВР ). 2. Кабінету Міністрів України до кінця 1995 року підготувати
і внести на розгляд Верховної Ради України проекти відповідних
законодавчих актів, які випливають з цієї Концепції, та проект
державної програми забезпечення громадян житлом. 3. Покласти Концепцію державної житлової політики в основу
актів законодавства, що регулюють житлові відносини, державної,
регіональних та галузевих програм забезпечення громадян житлом.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 30 червня 1995 року
N 254/95-ВРвгору