Документ 251-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2018, підстава - 321-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 березня 2012 р. № 251
Київ

Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 976 від 24.10.2012
№ 185 від 13.03.2013
№ 415 від 12.06.2013
№ 955 від 25.12.2013
№ 453 від 22.07.2016
№ 321 від 25.04.2018}

Відповідно до частини шістнадцятої статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” і статті 5 Закону України “Про імміграцію” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

{Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 321 від 25.04.2018}

технічний опис бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

{Пункт 1 втрачав чинність на підставі Постанови КМ № 185 від 13.03.2013; дію пункту 1 відновлено згідно з Постановою КМ № 415 від 12.06.2013}

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400) такі зміни:

1) у назві постанови слова “, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання” виключити;

2) абзац четвертий постановляючої частини визнати таким, що втратив чинність.

3. Державній міграційній службі забезпечити з 15 листопада 2012 р. оформлення і видачу посвідок на постійне проживання та посвідок на тимчасове проживання відповідно до Порядку і технічного опису, затверджених цією постановою.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 976 від 24.10.2012}

4. Державній міграційній службі і Міністерству фінансів забезпечити виготовлення бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70{Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання втратив чинність на підставі Постанови КМ № 321 від 25.04.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 251

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

1. Бланки посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання (далі - посвідки) мають вигляд зшитої нитками книжечки в м’якій обкладинці розміром 125 х 88 міліметрів, обсягом відповідно 12 і 8 паперових сторінок.

2. На всіх сторінках бланка посвідки та внутрішньому лівому і правому боках обкладинки (далі - лівий і правий форзаци) друкарським способом виконано фонові графічні зображення.

3. Бланки посвідок мають однаковий дизайн, виконаний у різній кольоровій гамі:

посвідки на постійне проживання - фарбами жовтого, зеленого та блакитного кольорів;

посвідки на тимчасове проживання - фарбами бузкового, блакитного та рожевого кольорів.

4. Лівий форзац є машинозчитуваною сторінкою (сторінкою даних), призначеною для внесення відомостей про пред’явника посвідки способом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття шляхом ламінування плівкою.

5. Сторінки посвідки надруковано на папері без оптичного відбілювача з водяними знаками, трьома видами захисних волокон та не менш як 50-відсотковим вмістом бавовняної целюлози. Водяний знак має вигляд решітки з відображенням шестигранників, усередині яких виконано слово “УКРАЇНА”.

6. Лівий і правий форзаци надруковано на папері без оптичного відбілювача з трьома видами захисних волокон та не менш як 90-відсотковим вмістом бавовняної целюлози, які під дією ультрафіолетового випромінювання набувають різного свічення.

7. Обкладинки бланка посвідки на постійне проживання мають зелений, а бланка посвідки на тимчасове проживання - синій кольори. На лівому лицьовому боці обкладинки тисненням фольгою жовтого кольору виконано контурне зображення малого Державного Герба України та слово “УКРАЇНА”, нижче - напис двома рядками “Посвідка на постійне проживання” (додаток 1) або “Посвідка на тимчасове проживання” (додаток 7).

8. На лівому і правому форзацах способом офсетного (ірисного) друку виконано графічні зображення у вигляді фрагментів національного орнаменту та гільйошних рисунків, які променями розходяться від зображення малого Державного Герба України, розміщеного у верхній лівій та правій частині сторінки.

9. Фарбою чорного кольору на правому форзаці надруковано:

1) на бланку посвідки на постійне проживання (додаток 2):

слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст:

“Посвідка підлягає обміну в разі досягнення іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку.

У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвідку в територіальному органі чи підрозділі ДМС за місцем проживання.

Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові чи підрозділові ДМС за місцем проживання.

Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку, зобов’язані протягом десяти днів зареєструвати місце проживання.”;

2) на бланку посвідки на тимчасове проживання (додаток 8):

слова “СЛІД ПАМ’ЯТАТИ”, нижче - текст:

“Після закінчення строку дії посвідки в разі відсутності підстав для його продовження іноземець та особа без громадянства зобов’язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України.

У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвідку в територіальному органі чи підрозділі ДМС за місцем проживання.

Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства зобов’язані негайно повідомити органові внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органові чи підрозділові ДМС за місцем проживання.

Іноземець та особа без громадянства, які мають посвідку, зобов’язані протягом десяти днів зареєструвати місце проживання.”.

Унизу правого форзаца надруковано найменування підприємства, що виготовило бланк посвідки.

10. Фонові рисунки лівого форзаца включають зображення малого Державного Герба України, розміщеного всередині гільйошної розетки, дві лінії національного орнаменту та сітки у вигляді решіток.

Нижня лінія орнаменту містить мікротекст, що складається з назви посвідки.

11. Компонування текстової інформації на машинозчитуваній сторінці (сторінці даних) здійснено відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1) “Машинозчитувані проїзні документи” (частина перша “Машинозчитувані паспорти”).

12. Машинозчитувана сторінка (сторінка даних) складається із зони візуальної перевірки та машинозчитуваної зони.

13. Елементи даних у зоні візуальної перевірки розміщено в такій послідовності:

1) назва держави українською і англійською мовами “УКРАЇНА”, “UKRAINE” та зображення малого Державного Герба України, яке тричі повторюється;

2) ліворуч двома рядками - назва посвідки українською і англійською мовами “Посвідка на постійне проживання”, “Permanent residence permit” (додаток 3) або “Посвідка на тимчасове проживання”, “Temporary residence permit” (додаток 9);

3) під назвою держави послідовно зверху донизу - назви полів українською і англійською мовами для внесення відомостей про пред’явника посвідки та її реквізитів:

у посвідці на постійне проживання:

“Тип/Type”, “Код держави/Country code”, “№ посвідки/Permit No”;

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Given Name”;

“Громадянство/Nationality”;

“Дата народження/Date of birth”, “Реєстраційний №/Registration No”;

“Стать/Sex”, “Місце народження/Place of birth”;

“Дата видачі/Date of issue“, “Орган, що видав/Authority”;

“Підстави для видачі/Ground for issue”, “Підпис пред’явника/ Holder’s signature”;

у посвідці на тимчасове проживання:

“Тип/Type”, “Код держави/Country code”, “№ посвідки/ Permit No”;

“Прізвище/Surname”;

“Ім’я/Given Name”;

“Громадянство/Nationality”, “Стать/Sex”, “Реєстраційний №/ Registration No”

“Дата народження/Date of birth”, ”Місце народження/Place of birth”;

“Підстави для видачі/Ground for issue”;

“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/Authority”;

“Дата закінчення строку дії/Date of expiry”, “Підпис пред’явника/Holder’s signature”.

У лівій частині зони візуальної перевірки передбачено місце для фотокартки пред’явника посвідки або відцифрованого зображення його обличчя, а у нижній частині машинозчитуваної зони - місце для внесення відомостей про пред’явника посвідки за машинозчитуваною формою відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1).

Відомості про пред’явника посвідки та її реквізити вносяться на машинозчитувану сторінку (сторінку даних) способом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття шляхом ламінування плівкою.

14. Фонові графічні зображення сторінок бланка посвідки виконано способом офсетного (ірисного) друку і складаються із зображення малого Державного Герба України у верхній лівій (на парних сторінках) та правій (на непарних сторінках) частині сторінки, від якого розходяться промені у вигляді фрагментів національного орнаменту та гільйошних рисунків. Кожна сторінка містить дві лінії мікротексту із слова “УКРАЇНА” у позитивному та негативному зображенні.

У графічних зображеннях виконано порядкові номери сторінок починаючи з першої.

15. Фарбою чорного кольору в бланках посвідок надруковано таку текстову інформацію:

1) на сторінках 1-4 (додатки 4 і 10) угорі - слова “Відомості про дітей до 16 років”, під якими ліворуч - слова “Місце для фотокартки дитини”, що повторюються двічі, а праворуч - лінії із словами “Прізвище”, “Ім’я (імена)”, “По батькові” та “Дата народження”;

2) на сторінках 5-9 посвідки на постійне проживання (додаток 5) та 5-6 посвідки на тимчасове проживання (додаток 11) угорі - слова “Місце проживання в Україні”;

3) на сторінках 10-12 посвідки на постійне проживання (додаток 6) та 7-8 посвідки на тимчасове проживання (додаток 12) - слова “Особливі відмітки”.

16. У верхній частині сторінок бланка посвідки та правого форзаца перфорується серія і номер посвідки, що складаються з двох літер та шести цифр.

17. Усі сторінки бланка посвідки містять захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.

{Додатки 1-12 до Технічного опису}

{Технічний опис бланків посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання втрачав чинність на підставі Постанови КМ № 185 від 13.03.2013; дію Технічного опису відновлено згідно з Постановою КМ № 415 від 12.06.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2012 р. № 251

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Підпункт 3 пункту 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 810 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2073).

2. Підпункт 3 пункту 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 559 “Деякі питання державного управління у сфері міграції” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1696).

3. Підпункт 3 пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань міграції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 7 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 91).вгору