Документ 2490-III, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
з питань вивчення соціально-політичної ситуації, що склалася
у місті Василькові Київської області у зв'язку з проведенням
у травні 2000 року позачергових виборів міського голови,
та забезпечення конституційних прав громадян
місцевими органами державної влади
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 183 )

Заслухавши і обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань вивчення соціально-політичної
ситуації, що склалася у місті Василькові Київської області у
зв'язку з проведенням у травні 2000 року позачергових виборів
міського голови, та забезпечення конституційних прав громадян
місцевими органами державної влади, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань вивчення соціально-політичної ситуації, що склалася у місті
Василькові Київської області у зв'язку з проведенням у травні 2000
року позачергових виборів міського голови, та забезпечення
конституційних прав громадян місцевими органами державної влади
взяти до відома.
2. Запропонувати Прем'єр-міністрові України внести подання
Президенту України про звільнення з посади голови Київської
обласної державної адміністрації Засухи А.А.
3. Генеральній прокуратурі України здійснити перевірку
законності дій посадових осіб органів виконавчої влади, з вини
яких мало місце масове порушення конституційних прав і свобод
громадян України - жителів міста Василькова.
4. Матеріали, які надійшли до Тимчасової слідчої комісії,
передати до відповідних комітетів Верховної Ради України та
органів державної влади для подальшого вивчення і реагування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 червня 2001 року
N 2490-IIIвгору