Документ 246/2015, перша редакція — Прийняття від 28.04.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Указ
Президента України

Про ліквідацію деяких консультативно-дорадчих органів, утворених Президентом України

З метою оптимізації системи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Ліквідувати:

Громадську гуманітарну раду;

Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства;

Комітет з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу.

2. Внести до розділу 5 Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації", такі зміни:

1) абзаци перший, третій, п’ятий, шостий та дванадцятий виключити;

2) абзац другий викласти в такій редакції:

"Реалізація положень Стратегії здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України";

3) в абзацах восьмому і дев’ятому слова "виконання Плану першочергових заходів, щорічних планів" виключити;

4) абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"Результати аналізу ефективності реалізації Стратегії можуть бути підставою для актуалізації її положень".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 2 квітня 2010 року № 469 "Про Громадську гуманітарну раду";

Указ Президента України від 7 травня 2010 року № 593 "Про зміни у складі Громадської гуманітарної ради";

Указ Президента України від 2 серпня 2010 року № 797 "Про зміни у складі Громадської гуманітарної ради";

Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 32 "Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні";

Указ Президента України від 16 березня 2012 року № 202 "Про Комітет з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу;

Указ Президента України від 24 березня 2012 року № 211 "Питання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства";

Указ Президента України від 11 березня 2013 року № 123 "Про зміни у складі Комітету з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу";

Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 342 "Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні";

Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 343 "Питання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 квітня 2015 року
№ 246/2015
вгору