Документ 244-97-п, поточна редакція — Прийняття від 19.03.1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 1997 р. N 244
Київ
Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні
вимог директив Європейського Союзу, санітарних,
екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм
та міжнародних і європейських стандартів

З метою прискорення вступу України до Світової організації
торгівлі, реалізації положень Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною та Європейським Союзом ( 998_012 ),
підвищення якості і конкурентоспроможності української продукції
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план заходів щодо впровадження в Україні вимог
директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних,
ветеринарних, фітосанітарних норм, міжнародних і європейських
стандартів (далі - план заходів), що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, відповідальним за здійснення плану заходів: забезпечити в 1997 - 1998 роках підготовку законодавчих та
інших нормативних актів для поетапного впровадження в Україні
вимог директив Євпропейського Союзу, санітарних, екологічних,
ветеринарних, фітосанітарних норм, міжнародних і європейських
стандартів; організувати протягом 1998 - 2000 років роботу з реалізації
галузевих програм впровадження в Україні стандартів для
конкурентоспроможної продукції, гармонізованих з міжнародними та
європейськими стандартами.
3. Міністерству фінансів та Міністерству економіки
передбачити відповідне бюджетне фінансування виконання плану
заходів.
4. Загальну координацію робіт з організації виконання плану
заходів покласти на Міжвідомчий комітет України у справах
Європейського Союзу і Державний комітет по стандартизації,
метрології та сертифікації.
5. Міжвідомчому комітетові України у справах Європейського
Союзу, Національному агентству з реконструкції та розвитку разом
із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади забезпечити отримання фінансової допомоги від
Європейського Союзу для реалізації плану заходів.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Пинзеника В.М.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 244
ПЛАН
заходів щодо поетапного впровадження в Україні вимог
директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних,
ветеринарних, фітосанітарних норм, міжнародних і
європейських стандартів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Зміст заходу і термін виконання| Відповідальні виконавці —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Розроблення актів законодавства
(змін та доповнень до актів законодавства)
з питань:
липень 1997 р.
безпечності промислової Держнаглядохоронпраці
продукції Держспоживзахист
грудень 1998 р.
стандартизації і сертифікації в Держстандарт
Україні
акредитації органів із Держстандарт
сертифікації та випробувальних
лабораторій (центрів)
безпечності виробів електронної Мінмашпром
техніки Держспоживзахист
безпечності електротехнічних Мінмашпром
виробів Держспоживзахист
безпечності дорожніх Мінтранс
транспортних засобів Мінмашпром
Держспоживзахист
зв'язку Мінзв'язку
Мінмашпром
Держспоживзахист
безпечності фармацевтичних Держкоммедбіопром
засобів МОЗ
Держспоживзахист
безпечності дитячих іграшок та МОЗ
ігор Мінпром
Держспоживзахист
безпечності волокон текстилю та МОЗ
виробів з текстилю Мінпром
Держспоживзахист
безпечності одягу та білизни МОЗ
Мінпром
Держспоживзахист
безпечності взуття МОЗ
Мінпром
Держспоживзахист
безпечності будівельної Держкоммістобудування
продукції Держнаглядохоронпраці
Держспоживзахист
безпечності хімічних матеріалів Мінпром
і речовин МОЗ
Мінекобезпеки
Держспоживзахист
енергозбереження Держкоменергозбереження
червень 1997 р.
якості і безпеки харчових Держстандарт
продуктів МОЗ
Мінсільгосппрод
Держхарчопром
Мінрибгосп
Держспоживзахист
МЗЕЗторг
Мінюст
в тому числі:
грудень 1998 р.
- молока і молокопродуктів Мінсільгосппрод
МОЗ
Держспоживзахист
- м'яса і м'ясних виробів Мінсільгосппрод
МОЗ
Держспоживзахист
- риби, рибопродуктів і Мінрибгосп
морепродуктів МОЗ
Держспоживзахист
- алкогольних напоїв Держхарчопром
МОЗ
Держспоживзахист
- яєць і продуктів їх переробки Мінсільгосппрод
МОЗ
Держспоживзахист
- цукру Держхарчопром
МОЗ
Держспоживзахист
- кондитерських виробів Держхарчопром
МОЗ
Держспоживзахист
- овочів, фруктів, соків, Мінсільгосппрод
напоїв, овочевих та фруктових Держхарчопром
консервів МОЗ
Держспоживзахист
- порядку надходження товарів на Держспоживзахист
територію України МОЗ
Держстандарт
МЗЕЗторг
Держмитслужба
Мінсільгосппрод
Мінюст
2. Підготовка Програм впровадження в Україні стандартів
для конкурентоспроможної продукції за галузями
економіки України, гармонізованих з міжнародними
та європейськими стандартами
липень 1997 р.
Програма розроблення комплексу Держстандарт
методичних документів
національних систем сертифікації
та акредитації
грудень 1997 р.
Програма розроблення комплексу Мінсільгосппрод
нормативних документів в галузі Держхарчопром
агропромислового комплексу Мінрибгосп
МОЗ
Програма розроблення комплексу Мінмашпром
нормативних документів в галузі
машинобудування
Програма розроблення комплексу Мінзв'язку
нормативних документів в галузі
зв'язку та засобів
телекомунікацій
Програма розроблення комплексу Мінтранс
нормативних документів в галузі
транспорту
Програма розроблення комплексу Мінпром
нормативних документів в галузі
металургії
Програма розроблення комплексу Мінпром
нормативних документів в галузі
легкої та переробної
промисловості
Програма розроблення комплексу Міненерго
нормативних документів в галузі Держкоматом
енергетики
Програма розроблення комплексу Держкоменергозбереження
нормативних документів в галузі
енергозбереження
Програма розроблення комплексу Держнафтогазпром
нормативних документів в галузі
нафтогазової промисловості
липень 1998 р.
Програма розроблення комплексу Мінекобезпеки
екологічних норм
травень 1997 р.
Програма розроблення комплексу МОЗ
санітарних, санітарно-хімічних, Мінсільгосппрод
токсико-гігієнічних, Держкоммедбіопром
фітосанітарних та ветеринарних
норм
грудень 1997 р.
Програма розроблення комплексу Держнаглядохоронпраці
нормативних документів щодо
безпеки праці
Програма розроблення комплексу Держкоммедбіопром
нормативних документів в галузі
медичної промисловостівгору