Документ 244-95-п, поточна редакція — Редакція від 01.07.2019, підстава - 367-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 1995 р. № 244
Київ

Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 27.02.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 474 від 08.04.98
№ 501 від 16.03.2000
№ 1510 від 11.10.2002
№ 1182 від 26.09.2007
№ 1390 від 28.12.2011
№ 148 від 27.02.2012
№ 735 від 02.10.2013
№ 778 від 02.09.2015
№ 405 від 07.06.2017
№ 367 від 27.03.2019}

Відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 27.02.2012}

1. Затвердити Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 27.02.2012}

2. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури у тримісячний термін розробити і затвердити Порядок використання сум, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


Є.МАРЧУК

Міністр
Кабінету Міністрів України


В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1995 р. № 244
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2013 р. № 735)

ПОРЯДОК
накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

{У тексті Порядку слова “уповноважена посадова особа інспекції” в усіх відмінках замінено словами “уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю” у відповідному відмінку, слова “інспекція, яка винесла” в усіх відмінках замінено словами “орган державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс” у відповідному відмінку, а слово “інспекція” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “орган державного архітектурно-будівельного контролю” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 778 від 02.09.2015}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - штрафи), що передбачені Законом України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” (далі - Закон).

1-1. Термін “електронний кабінет” вживається у значенні, наведеному у Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647).

{Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

2. Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до повноважень, визначених статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, розглядаються такими органами державного архітектурно-будівельного контролю:

1) виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;

2) структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

3) Держархбудінспекцією.

Накладати штраф від імені органів, визначених в абзацах другому-четвертому пункту 2, мають право:

керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад;

керівники структурних підрозділів з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

головні інспектори будівельного нагляду.

{Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 405 від 07.06.2017}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 778 від 02.09.2015}

3. Штрафи накладаються на суб’єктів містобудування - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - суб’єкти містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

У разі коли суб’єкт містобудування перешкоджає притягненню його до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності правоохоронні органи разом з органами державного архітектурно-будівельного контролю вживають всіх необхідних заходів для притягнення такого суб’єкта до відповідальності.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 778 від 02.09.2015}

У разі відмови суб’єкта містобудування в отриманні документів (протокол, постанова та документи, які підтверджують факт правопорушення), які є підставою для притягнення його до відповідальності, документи надсилаються суб’єкту містобудування рекомендованим листом з повідомленням або через електронний кабінет.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Належним підтвердженням факту надіслання документів рекомендованим листом з повідомленням є розрахунковий документ відділення поштового зв’язку щодо оплати послуг з доставки рекомендованої поштової кореспонденції.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

У разі ненадання суб’єктом містобудування, який притягається до відповідальності, інформації щодо його адреси документи, які є підставою для притягнення його до відповідальності, надсилаються суб’єкту містобудування за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або через електронний кабінет.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Надіслання рекомендованим листом з повідомленням документів, які є підставою для притягнення до відповідальності, за адресою місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта містобудування, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вважається належним врученням зазначених документів незалежно від факту їх отримання суб’єктом містобудування.

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Документи, надіслані суб’єкту містобудування через електронний кабінет, вважаються належно врученими такому суб’єкту.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

4. У разі вчинення одним суб’єктом містобудування двох або більше правопорушень у сфері містобудівної діяльності штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

У разі вчинення одного правопорушення у сфері містобудівної діяльності декількома суб’єктами містобудування штраф накладається на кожного з них.

5. Накладення на суб’єкта містобудування штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності не звільняє від відповідальності, передбаченої Кодексом України про адміністративні правопорушення, посадових осіб такого суб’єкта, до службових обов’язків яких належить забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

6. Штраф за правопорушення може бути накладено на суб’єкта містобудування протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Днем виявлення правопорушення є день складення акта перевірки відповідного суб’єкта містобудування.

7. Притягнення суб’єктів містобудування до відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок правопорушення шкоди.

Провадження у справах про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

8. Провадження у справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності не може бути розпочате, а розпочате провадження підлягає закриттю в разі:

1) відсутності події і складу правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

2) втрати чинності відповідним положенням Закону, яке передбачає відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

3) закінчення на момент розгляду справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності строків, передбачених Законом;

4) наявності за тим самим фактом вчиненого правопорушення щодо суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення штрафу або нескасованої постанови про закриття справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

5) наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

{Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

9. Про вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю, які згідно з функціональними обов’язками здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль (далі - уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю), складають протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 778 від 02.09.2015}

10. Уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю складає протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності у двох примірниках, один з яких надається під підпис суб’єкту містобудування, що притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, не пізніше трьох робочих днів з дня складення акта перевірки такого суб’єкта містобудування.

11. У разі вчинення одним суб’єктом містобудування двох або більше правопорушень у сфері містобудівної діяльності протокол складається стосовно кожного правопорушення окремо.

У разі вчинення одного правопорушення у сфері містобудівної діяльності кількома суб’єктами містобудування протокол складається стосовно кожного з них окремо.

12. У протоколі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності;

місце вчинення і суть правопорушення;

нормативно-правовий акт, нормативний документ (акт), вимоги якого порушено;

положення Закону, яке передбачає відповідальність за відповідне правопорушення;

прізвища, адреси свідків (у разі наявності);

пояснення суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності;

інші відомості, що мають значення для вирішення справи.

13. Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності підписується особою, яка його склала, суб’єктом містобудування, який притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також свідками (у разі наявності).

У разі відмови суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, що складає протокол, робить про це відповідну відмітку в ньому.

Суб’єкт містобудування, який притягається до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які є його невід’ємною частиною, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

14. Під час складання протоколу уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, що складає протокол, роз’яснює суб’єкту містобудування, який притягається до відповідальності, його права та обов’язки, передбачені Законом та цим Порядком.

До протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності можуть додаватися оригінали або копії документів, фотоматеріали, які підтверджують факт вчинення правопорушення у сфері містобудівної діяльності, винність суб’єкта містобудування в його вчиненні та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

15. Протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та інші матеріали подаються посадовій особі органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноваженій розглядати справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, з метою вирішення питання притягнення до відповідальності та накладення штрафу протягом трьох днів після його складення.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний суб’єктом містобудування, щодо якого він складений.

Розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

16. Справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - справа) розглядається посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд таких справ, протягом 15 днів з дня одержання зазначеною особою протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та інших матеріалів справи.

17. Справа може розглядатися за участю суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, або його уповноваженого представника, експертів, інших осіб.

Відомості про час і місце розгляду справи повідомляються суб’єкту містобудування, який притягається до відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи, не пізніше як за три доби до дня розгляду справи.

Неприбуття суб’єкта містобудування у визначений час і місце не перешкоджає розгляду справи.

18. Справа розглядається відкрито та на засадах рівності всіх учасників.

19. Доказами у справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності є будь-які фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність правопорушення, винність відповідного суб’єкта містобудування в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Зазначені дані встановлюються на підставі протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, у разі потреби – на підставі пояснень суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, свідків, а також інших документів.

20. Посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ, під час підготовки справи до розгляду з’ясовує:

1) чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

3) чи сповіщено суб’єкта містобудування, щодо якого складено протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, про час і місце розгляду справи;

4) чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання (за наявності) суб’єкта містобудування, який притягається до відповідальності, або інших осіб, що беруть участь у справі.

21. Посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ, під час розгляду справи зобов’язана з’ясувати, чи було вчинено правопорушення у сфері містобудівної діяльності, чи винний відповідний суб’єкт містобудування в його вчиненні, чи підлягає він притягненню до відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Постанова про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

22. За результатами розгляду справи посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ, приймає одну з таких постанов:

1) постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про накладення штрафу);

2) постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про закриття справи).

23. У постанові про накладення штрафу та постанові про закриття справи зазначаються:

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка винесла постанову;

дата розгляду справи;

відомості про суб’єкта містобудування, щодо якого розглядається справа (для фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання/реєстрації, місце роботи, посада, відомості про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі, орган, що його видав), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера), інші відомості; для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника, інші відомості);

обставини, установлені під час розгляду справи;

нормативно-правовий акт, нормативний документ (акт), вимоги якого порушено;

положення Закону, яке передбачає відповідальність за відповідне правопорушення;

прийняте у справі рішення.

У постанові зазначаються порядок і строк її оскарження.

Постанова підписується уповноваженою посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

{Абзац десятий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 778 від 02.09.2015}

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

24. Постанова про закриття справи приймається за наявності обставин, передбачених пунктом 8 цього Порядку, і складається у двох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб’єкта містобудування чи надсилається йому поштою або через електронний кабінет (крім випадків, передбачених підпунктом 5 пункту 8 цього Порядку), про що робиться відмітка у постанові, а другий - залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс постанову.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

25. Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб’єкта містобудування чи надсилається йому поштою або через електронний кабінет, про що робиться відмітка у постанові. Другий примірник у разі несплати штрафу в установлений строк пред’являється органом державного архітектурно-будівельного контролю до примусового виконання у порядку та строки, визначені Законом України “Про виконавче провадження”, а третій - залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс постанову.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

26. Постанова про накладення штрафу та постанова про закриття справи набирають законної сили після закінчення строку їх оскарження.

27. Постанові про накладення штрафу та постанові про закриття справи присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції органу державного архітектурно-будівельного контролю, який зазначається через скісну риску.

Облік постанов про накладення штрафу та постанов про закриття справи здійснюється уповноваженою посадовою особою шляхом внесення запису про них до журналу обліку таких постанов. Журнал має бути пронумеровано, прошнуровано та скріплено гербовою печаткою і засвідчено підписом керівника відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.

{Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 778 від 02.09.2015}

Оскарження постанови про накладення штрафу та постанови про закриття справи

28. Постанову про накладення штрафу та постанову про закриття справи відповідно до статті 5 Закону може бути оскаржено суб’єктом містобудування, щодо якого її винесено, до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження поштою або через електронний кабінет у той самий строк органу державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс відповідну постанову.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

29. Оскарження постанови про накладення штрафу в установлений строк зупиняє її виконання до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Виконання постанови про накладення штрафу

30. Суб’єкт містобудування, щодо якого прийнята постанова про накладення штрафу, сплачує штраф у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надіслання такої постанови.

Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт добровільної сплати суми штрафу в повному обсязі, надається (надсилається) органу державного архітектурно-будівельного контролю в одноденний строк з дня його сплати (крім випадку сплати штрафу через електронний кабінет).

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

Копія завіреного банком платіжного документа підшивається до справи.

У разі несплати штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю надсилає другий примірник постанови про накладення штрафу до органу державної виконавчої служби для примусового виконання за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у встановленому законом порядку.

{Абзац четвертий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

31. Постанова про накладення штрафу є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку з дня набрання нею законної сили.

У разі оскарження постанови про накладення штрафу та належного повідомлення відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю про її оскарження така постанова направляється до органу державної виконавчої служби для примусового виконання після набрання законної сили відповідним рішенням суду, крім випадків скасування її судом.

{Абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 778 від 02.09.2015}

32. Постанова про накладення штрафу звертається до виконання органом державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс таку постанову.

33. У разі винесення кількох постанов про накладення штрафу щодо одного суб’єкта містобудування кожна постанова виконується окремо.

34. Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу, яку не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

{Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 405 від 07.06.2017}

У разі зупинення виконання постанови відповідно до пункту 29 цього Порядку перебіг строку давності її виконання, визначеного статтею 4 Закону, зупиняється до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Строк, протягом якого виконання постанови про накладення штрафу було зупинено, до загального строку давності виконання такої постанови не зараховується.

35. Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання постанови про накладення штрафу забезпечується посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, який її виніс, відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”.

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 778 від 02.09.2015}

Порядок формування справи

36. Ведення справи забезпечує посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до функціональних обов’язків.

Справа вважається закінченою після виконання у повному обсязі постанови про накладення штрафу, що підтверджує наявність копії завіреного банком платіжного документа про сплату штрафу в повному обсязі або відповідних відомостей про сплату в електронному кабінеті, надходження постанови про закриття виконавчого провадження або винесення постанови про закриття справи у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019}

37. Справа формується окремо стосовно кожної прийнятої постанови та передається на зберігання до архіву органу державного архітектурно-будівельного контролю. До справи додається опис документів, сторінки справи прошнуровуються, пронумеровуються.

38. Справи зберігаються в архіві органу державного архітектурно-будівельного контролю в установленому порядку протягом п’яти років.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 735 від 02.10.2013}вгору