Документ 2397-XII, поточна редакція — Прийняття від 02.06.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Постанову Верховної Ради Російської Федерації
"Про правову оцінку рішень вищих органів державної
влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у
1954 році"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 33, ст. 480 )

Враховуючи, що Постанова Верховної Ради Російської Федерації
від 21 травня 1992 року "Про правову оцінку рішень вищих органів
державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у 1954
році" стосується питань території України, розв'язання яких
належить до виключного відання України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Розглядати Постанову Верховної Ради Російської Федерації
від 21 травня 1992 року "Про правову оцінку рішень вищих органів
державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у 1954
році" як таку, що не має юридичного значення і не породжує
будь-яких правових наслідків для України.
2. Виходити з того, що питання статусу і долі Криму як
складової частини України не може бути предметом будь-яких
міждержавних переговорів.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 червня 1992 року
N 2397-XIIвгору