Документ 2383-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення
Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань
розслідування випадків цензури у засобах
масової інформації, тиску на свободу
слова в Україні та перешкоджання законній
професійній діяльності журналістів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.479 )

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 87 Регламенту Верховної Ради України
( 1861-17 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з
питань розслідування випадків цензури у засобах масової
інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання
законній професійній діяльності журналістів (далі - Тимчасова
слідча комісія).
2. Тимчасовій слідчій комісії:
розслідувати випадки втручання органів державної влади і
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність
засобів масової інформації, а також випадки повідомлень у засобах
масової інформації про тиск на свободу слова в Україні;
захищати права журналістів на журналістське розслідування, на
безперешкодну акредитацію журналістів, гарантії професійної
діяльності журналістів, посилити відповідальність за порушення
законодавства про захист професійної діяльності журналіста;
запобігати зловживанням та порушенням при відчуженні
приміщень і майна редакцій державних і комунальних засобів масової
інформації;
сприяти забезпеченню прозорості та відкритості суб'єктів
владних повноважень, а також реалізації права кожного на доступ до
публічної інформації;
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
вдосконалення законодавства, спрямовані на захист свободи слова.
3. Визначити, що до складу Тимчасової слідчої комісії входить
11 народних депутатів України, при цьому забезпечується
представництво не менш як по одному народному депутату України від
кожної депутатської фракції.
4. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного
депутата України Геращенко Ірину Володимирівну (фракція Блоку
"Наша Україна - Народна самооборона"), заступником голови
Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Ландіка
Володимира Івановича (фракція Партії регіонів).
5. Обрати до складу Тимчасової слідчої комісії таких народних
депутатів України:
БОНДАРЕНКО - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Олену Федорівну
ГОЛУБА - фракція Комуністичної партії Олександра Володимировича України;
ЗУБАНОВА - фракція Партії регіонів; Володимира Олександровича
КАТЕРИНЧУКА - фракція Блоку "Наша Україна - Миколу Дмитровича Народна самооборона";
КОЛЕСНІЧЕНКА - фракція Партії регіонів; Вадима Васильовича
КОНДРАТЮК - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Олену Костянтинівну
КУРПІЛЯ - фракція "Блок Юлії Тимошенко"; Степана Володимировича
МУЦА - фракція Партії регіонів; Ореста Павловича
СІНЧЕНКА - фракція "Блок Литвина". Віктора Миколайовича
6. Секретар Тимчасової слідчої комісії обирається на першому
засіданні з числа її членів.
7. Голова Тимчасової слідчої комісії, заступник голови та
секретар комісії не можуть бути членами однієї депутатської
фракції.
8. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
9. Визначити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії -
один рік з дня прийняття цієї Постанови.
10. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу
заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не
пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.
11. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2383-VIвгору