Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 11.03.2011238
Документ 238-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.10.2019, підстава - 850-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 березня 2011 р. № 238
Київ

Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 271 від 05.04.2012
№ 210 від 27.03.2013
№ 1142 від 21.10.2015
№ 850 від 25.09.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - Реєстр), що додається.

2. Доповнити Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80; 1986 р., № 7, ст. 34; 1988 р., № 1, ст. 1; 1991 р., № 3, ст. 15, № 6, ст. 48; ЗП України, 1992 р., № 4, ст. 81; 1994 р., № 3, ст. 55, № 10, ст. 260; 1996 р., № 3, ст. 94), пунктом 25-1 такого змісту:

"25-1. Інформація про громадян, взятих на квартирний облік, та зміни до неї в установленому законодавством порядку вносяться до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.".

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1142 від 21.10.2015}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1142 від 21.10.2015}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1142 від 21.10.2015}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1142 від 21.10.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2011 р. № 238

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

1. Цей Порядок визначає процедуру формування і ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - Реєстр), з метою забезпечення прозорості ведення обліку зазначених громадян та громадського контролю за розподілом і наданням житлових приміщень.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адміністратор Реєстру - Мінрегіон, яке забезпечує створення та функціонування системи спеціалізованого програмного, інформаційно-технічного забезпечення та відповідає за накопичення, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1142 від 21.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 850 від 25.09.2019}

реєстр - автоматизована інформаційна система збирання, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - громадяни);

реєстратор - працівник, який згідно із цим Порядком вносить інформацію про громадян до Реєстру.

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1142 від 21.10.2015}

3. Держателем Реєстру є Мінрегіон, яке погоджує технічні завдання на функціонування Реєстру з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і Державним агентством з питань електронного урядування.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1142 від 21.10.2015, № 850 від 25.09.2019}

4. Органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації, що ведуть облік громадян, подають для внесення до Реєстру щомісяця до 15 числа реєстратору інформацію, яка містить передбачені законодавством відомості про громадян, за формою, встановленою Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі та Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Інформація перевіряється реєстратором та вноситься до Реєстру протягом одного тижня з дня її надходження.

У разі невідповідності встановленій формі, наявності виправлень та помилок інформація повертається реєстратором у триденний строк для виправлення.

Виправлена інформація подається реєстратору протягом одного тижня з дня її повернення.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 271 від 05.04.2012}

5. Посадові особи органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, що відповідають за подання інформації про громадян, та реєстратор несуть персональну відповідальність за недостовірність поданих (внесених) даних згідно із законом.

6. Реєстратор:

вносить до Реєстру інформацію, подану відповідно до пункту 4 цього Порядку;

вносить зміни до Реєстру;

виключає з Реєстру інформацію про громадян, які відповідно до законодавства втратили право на поліпшення житлових умов та зняті з квартирного обліку.

7. Для забезпечення доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, представників органів виконавчої влади, здійснення громадського контролю та підвищення рівня поінформованості суспільства про реалізацію державної політики у сфері забезпечення громадян житлом адміністратор Реєстру створює веб-сайт.

8. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, а також її розміщення на веб-сайті адміністратора здійснюється відповідно до закону.вгору