Документ 2370-III, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2001

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Закон України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Скасувати результати голосування Верховної Ради України від
30 червня 1999 року про прийняття Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2370-IIIвгору