Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2015235
Документ 235-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.11.2018, підстава - 960-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2015 р. № 235
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 35, ст. 1171; 2009 р., № 38, ст. 1280, № 59, ст. 2077; 2011 р., № 44, ст. 1789, № 61, ст. 2439) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через 30 днів з дня її офіційного опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. № 235

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446

1. Пункт 3 постанови викласти у такій редакції:

“3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити:

ведення Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції в режимі реального часу;

розміщення з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” інформації з Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції на власному офіційному веб-сайті для відкритого доступу користувачами;

подання в електронній формі Державній фіскальній службі на постійній безоплатній основі інформації з Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.”.

2. У Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому цією постановою:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає особливості митного оформлення контрольованих товарів, що поміщуються у митний режим імпорту, якщо такі товари:

ввозяться юридичними особами та призначені для продажу (реалізації) на митній території України;

ввозяться громадянами на митну територію України та підлягають декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої для підприємств;

належать до транспортних засобів, вузлів, агрегатів та частин до них.

Мета ввезення товарів на митну територію України, які поміщуються у митний режим імпорту, визначається шляхом заявлення про це в митній декларації або іншому документі, що відповідно до законодавства може використовуватися замість митної декларації для декларування товарів у митний режим імпорту.

Контрольовані товари - товари, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, назва (опис) та код класифікації згідно з УКТЗЕД яких збігаються з назвою продукції та кодом згідно з УКТЗЕД, зазначеними в переліку, затвердженому Мінекономрозвитку. В разі коли збігається лише назва або код, товар вважається таким, що не підлягає обов’язковій сертифікації.”;

2) пункти 2 і 3 виключити;

3) пункт 4 викласти у такій редакції:

“4. Випуск для вільного обігу на митній території України контрольованих товарів здійснюється за наявності в Єдиній автоматизованій інформаційній системі органів фіскальної служби України інформації про те, що назва, тип, вид, марка та виробник товарів (незалежно від їх власника або одержувача) включені до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

При цьому сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) подаються митниці у разі, коли це прямо визначено законом.”;

4) у пункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

“5. Дія сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), що подається митниці у разі, коли це прямо визначено законом, поширюється на:”;

в абзаці другому слово “одного” виключити;

абзац четвертий виключити;

5) у пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

“6. Митницями надається рішення про відмову у випуску контрольованих товарів для вільного обігу на митній території України в разі, коли:”;

в абзаці другому слова “Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби” замінити словами “Єдиній автоматизованій інформаційній системі органів фіскальної служби України”;

абзаци четвертий і п’ятий виключити.

6) у пункті 7:

у другому реченні абзацу першого слова “митного органу” замінити словом “митниці”;

в абзаці другому слова “митний орган” замінити словом “митниці”, а слово “вантажній” виключити.

7) додатки 1 і 3 до Порядку виключити.вгору