Документ 2333-XII, поточна редакція — Прийняття від 13.05.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про політичну ситуацію, яка склалася у зв'язку з
рішеннями, прийнятими Верховною Радою Республіки
Крим 5 травня 1992 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.445 )

Верховна Рада України, йдучи назустріч побажанням населення
Криму, а також виходячи з історичних і національних особливостей
регіону, 12 лютого 1991 року прийняла Закон, яким відновила
Кримську АРСР у складі України. Відповідні зміни було внесено і в
Конституцію України ( 888-09 ). Законом від 29 квітня 1992 року ( 2299-12 ) Верховна Рада
України закріпила за Кримом широкі повноваження щодо самостійного
розв'язання питань економічного, соціального і духовного розвитку. Незважаючи на це, Верховна Рада Республіки Крим 5 травня
1992 року прийняла постанови "Про Акт про проголошення державної
самостійності Республіки Крим" ( rb0072002-92 ) і "Про проведення
загальнокримського референдуму" ( rb0073002-92 ), чим порушила
Конституцію України ( 888-09 ), якою встановлено, що територію
України не може бути змінено без її згоди (стаття 70) і що
Республіка Крим є складовою частиною України і самостійно вирішує
лише ті питання, які віднесені до її відання (стаття 75-1). За
Конституцією України прийняття рішень з питань державного устрою
України віднесено до відання Верховної Ради України (пункт 2
статті 97). Верховна Рада України відзначає, що прийняття Верховною Радою
Республіки Крим згаданих рішень дестабілізувало обстановку як у
Криму, так і в Україні в цілому. Обговоривши політичну ситуацію, яка склалася у зв'язку з
рішеннями, прийнятими Верховною Радою Республіки Крим 5 травня
1992 року, керуючись пунктом 31 статті 97 Конституції України
( 888-09 ), Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати "Акт про проголошення державної самостійності
Республіки Крим", постанову "Про Акт про проголошення державної
самостійності Республіки Крим" та постанову "Про проведення
загальнокримського референдуму" ( rb0072002-92 ), прийняті
Верховною Радою Республіки Крим 5 травня 1992 року, такими, що
суперечать Конституції України ( 888-09 ).
2. Зупинити дію постанов Верховної Ради Республіки Крим "Про
Акт про проголошення державної самостійності Республіки Крим"
( rb0072002-92 ) і "Про проведення загальнокримського референдуму"
( rb0073002-92 ) як таких, що суперечать Конституції України
( 888-09 ).
3. Верховній Раді Республіки Крим до 20 травня 1992 року
скасувати свої постанови від 5 травня 1992 року "Про Акт про
проголошення державної самостійності Республіки Крим" і "Про
проведення загальнокримського референдуму" як такі, що суперечать
Конституції України.
4. Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності проаналізувати всі законодавчі акти, видані Верховною
Радою Республіки Крим, щодо їх відповідності Конституції України і
Закону України "Про статус автономної Республіки Крим" ( 2299-12 )
і подати висновки Верховній Раді України до 20 травня 1992 року.
5. Запропонувати Президенту України вжити невідкладних
заходів щодо відновлення конституційного правопорядку в автономній
Республіці Крим.

Верховна Рада України заявляє про свою готовність до
продовження діалогу з представницькими органами Криму стосовно
становлення автономії Криму на основі Конституції України
( 888-09 ) і Закону України "Про статус автономної Республіки
Крим" ( 2299-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 травня 1992 року
N 2333-XIIвгору