Документ 233/98, поточна редакція — Прийняття від 27.03.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо компенсації громадянам
втрат від знецінення грошових заощаджень в
установах Ощадного банку України і Укрдержстраху

З метою створення умов щодо залучення додаткових коштів для
компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в
установах Ощадного банку України і Укрдержстраху з наступним
проведенням виплат відповідно до Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ), а
також для одержання додаткових коштів на фінансування вітчизняних
товаровиробників та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні
положення" Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України щодо
використання компенсаційних сертифікатів, не отриманих громадянами
України станом на 1 липня 1998 року (далі - компенсаційні
сертифікати), для придбання акцій відкритих акціонерних товариств,
утворених у процесі приватизації (далі - акції ВАТ), з наступною
реалізацією акцій ВАТ та спрямуванням отриманих коштів на
проведення компенсації громадянам втрат від знецінення грошових
заощаджень і на фінансування вітчизняних товаровиробників. Для здійснення відповідно до цього Указу операцій з
компенсаційними сертифікатами та акціями ВАТ Кабінетом Міністрів
України визначається уповноважена особа - господарюючий суб'єкт,
який перебуває у державній власності (далі - уповноважена особа). Установити, що уповноважена особа, її майно (частки, паї,
акції) не підлягають приватизації до закінчення здійснення нею
функцій, передбачених цим Указом.
2. Установити, що не отримані громадянами до 1 липня 1998
року компенсаційні сертифікати не підлягають погашенню і в повному
обсязі передаються уповноваженій особі. Передані уповноваженій особі компенсаційні сертифікати
використовуються нею для придбання в установленому порядку на
сертифікатних аукціонах акцій ВАТ відповідно до Державної програми
приватизації з наступним продажем цих акцій згідно із законами
України. Кошти, одержані від продажу акцій ВАТ, в сумі, еквівалентній
номінальній вартості переданих уповноваженій особі компенсаційних
сертифікатів, в міру Їх надходження спрямовуються до Державного
бюджету України для проведення компенсації громадянам втрат від
знецінення грошових заощаджень. Кошти, одержані від продажу акцій ВАТ, що залишаються після
передачі до Державного бюджету України сум, зазначених у частині
третій цієї статті, спрямовуються для фінансування вітчизняних
товаровиробників відповідно до проектів, затверджених
Координаційною радою з питань інвестиційно-клірингового
співробітництва. Порядок спрямування коштів, одержаних від продажу акцій ВАТ,
визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Покласти здійснення контролю за діяльністю уповноваженої
особи щодо використання компенсаційних сертифікатів на
Координаційну раду з питань інвестиційно-клірингового
співробітництва.
4. Установам Ощадного банку України і Національній страховій
компанії "Оранта" до 1 серпня 1998 року провести інвентаризацію та
передачу уповноваженій особі залишків не отриманих станом на
1 липня 1998 року громадянами компенсаційних сертифікатів.
5. Кабінету Міністрів України: затвердити у місячний строк порядок передачі уповноваженій
особі не отриманих станом на 1 липня 1998 року громадянами України
компенсаційних сертифікатів та повернення нею не використаних для
придбання акцій ВАТ компенсаційних сертифікатів, а також їх
погашення; визначити до 1 липня 1998 року порядок спрямування коштів,
одержаних від продажу акцій ВАТ; визначити до 1 липня 1998 року уповноважену особу, на яку
покладається здійснення функцій, передбачених цим Указом.
6. Цей Указ набирає чинності в порядку, визначеному пунктом 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 березня 1998 року
N 233/98вгору