Документ 231-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.05.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 231
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 13, ст. 484, № 77, ст. 3111; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 76, ст. 2152) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 80, ст. 2268) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 231

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у розділі “Завдання і заходи”:

в абзаці шістнадцятому слова “тіла кредиту” замінити словами “суми кредиту”;

доповнити розділ після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:

“- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

- стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;”.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - п’ятдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - шістдесят першим;

2) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 343,42 млрд. гривень, у тому числі 5,11 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”;

3) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

5,11

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,5

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3

Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72

Усього

343,42

9,18

30,85

43,71

67,3

89,86

102,52”;

у додатку 2:

у пункті 1 позицію “кількість розроблених стандартів” викласти у такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

кількість розроблених стандартів

105

5

30

35

352) розроблення стандартів у сфері:


державний бюджет

12,924

0,5

2,9

6,6

2,92480

5

25

25

25енергоефективності9,971

0,5

2,247

5

2,22425


5

10

10відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива2,953


0,653

1,6

0,7”;позицію “Разом за завданням 1” викласти у такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Разом за завданням 114,524

1,5

3,5

6,6

2,924”;у пункті 2:

позиції “обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*” і “зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість котлів” викласти у такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,36


1,1


4,3

5,1

10,36

6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

619,9


30

9,4

580,5


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7
інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9

Разом52173,8

2335,4

3308,2

5585,6

10428,6

14427,4

16088,6

-“-

4,12

0,02

0,16


1,42

2,2

4,12

7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

938,1735

210,5

293,5

7,4

426,7735Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4

Разом45121,3735

2253,2

3257,7

4878,1

8890,2735

12219,8

13622,3

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

2,81/ 1304

0,08/ 356

0,51/ 461


1,95/ 1119

2,25/ 1245

2,81/ 1304

8) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

424,8


128,1


296,7


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6
інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9

Разом998,3

25,6

164,2

61,8

406,3

160,9

179,5”;вгору