Документ 227-V, чинний, поточна редакція — Нова редакція від 05.03.2011, підстава - 3018-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про
спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції
згідно з Додатком I до Протоколу про внесення змін до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 48, ст.476 )
{ В редакції Закону
N 3018-VI ( 3018-17 ) від 15.02.2011, ВВР, 2011, N 35, ст.347 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про спрощення і
гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) у зміненій редакції
згідно з Додатком I ( 976_006 ) до Протоколу про внесення змін до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 976_005 ), вчиненого 26 червня 1999 року в м. Брюсселі,
в тому числі Додатком II ( 976_007 ) до нього, прийнявши
Спеціальні додатки (Додаток III ( 976_008 ) до Протоколу), що
додаються".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 жовтня 2006 року
N 227-V

___________________
* Додаються до оригіналу.вгору