Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 09.12.19992246
Документ 2246-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.07.2016, підстава - 442-2016-п


безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників газопостачального (газорозподільного) підприємства після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:

- локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

- відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильників газу, наявності та цілості пломб на них;

- демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;

- звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;

{Пункт 29 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

- установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти газопостачальних (газорозподільних) підприємств або за рахунок інших джерел;

проводити на вимогу газорозподільного/газопостачального підприємства звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу газопостачального/газорозподільного підприємства для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу.

{Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007; в редакції Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

Права та обов'язки газопостачального та газорозподільного підприємства

30. Газопостачальне підприємство має право:

звертатися до газорозподільного підприємства з письмовою заявою щодо припинення постачання газу споживачеві у разі порушення строків оплати послуг з газопостачання та самовільного використання газу споживачем;

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків;

{Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

{Абзац четвертий пункту 30 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

проводити разом із споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

перевіряти стан лічильників газу, а також цілість пломб на них та газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання.

{Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

31. Газорозподільне підприємство має право:

перевіряти стан лічильників газу, а також цілість пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання;

припиняти постачання газу споживачеві у випадках, передбачених у пункті 6 цих Правил, у тому числі на підставі відповідної письмової заяви газопостачального підприємства;

{Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків;

{Абзац четвертий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

установлювати споживачам лічильники газу за власний рахунок.

32. Газопостачальне підприємство зобов'язане:

забезпечити безперервне постачання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;

неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання;

публікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п'ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються споживачеві і вартість яких включена до тарифу на постачання природного газу;

надавати споживачам інформацію щодо тарифів на постачання газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ тощо;

{Абзац п'ятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 165 від 17.02.2010, № 74 від 02.03.2015}

видавати споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;

{Абзац сьомий пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо нарахувань за надані послуги з газопостачання і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

{Абзац восьмий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити споживачеві перерахунок розміру плати за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;

{Абзац десятий пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

укласти договір із споживачем у письмовій формі;

{Абзац одинадцятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

відкрити споживачеві особовий рахунок;

{Пункт 32 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначити його номер у договорі;

{Абзац тринадцятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

у разі перерахування споживачами грошей за спожитий природний газ на інші рахунки газопостачального підприємства (крім розподільного) повернути їх за заявою споживача або з власної ініціативи в триденний строк з моменту надходження;

{Абзац п’ятнадцятий пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

у разі відсутності лічильника газу та надання споживачем відповідних підтвердних документів провадити перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у таких випадках:

- тимчасова відсутність за основним місцем проживання споживача або членів його сім'ї;

- письмове повідомлення споживачем у місячний строк про зміни, що стосуються видів споживання природного газу;

визначати величину роздрібної ціни на природний газ для споживача з урахуванням вимог Правил та за діючими роздрібними цінами на природний газ, що використовується для потреб населення.

{Пункт 32 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 165 від 17.02.2010, № 81 від 25.03.2014; в редакції Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

{Абзац двадцятий пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

{Абзац двадцять перший пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 02.03.2015}

33. Газорозподільне підприємство зобов'язане:

неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання;

надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

надавати послуги з технічного обслуговування газових приладів і пристроїв, лічильників газу за заявкою споживача;

гарантувати безпечне користування газовими приладами, пристроями та лічильниками газу за умови дотримання споживачем вимог щодо безпечного користування газом;

проводити безоплатно ремонт лічильників газу, пов'язаний з періодичною повіркою, та протягом одного місяця з дати настання строку періодичної повірки лічильників газу проводити таку повірку та їх технічне обслуговування (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

{Абзац шостий пункту 33 в редакції Постанови КМ № 821 від 13.06.2007}

проводити інструктаж споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання;

під час проведення періодичного обстеження димових та вентиляційних каналів на наявність тяги складати відповідний акт або робити відмітку про його проведення в розрахунковій книжці та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки;

{Абзац восьмий пункту 33 в редакції Постанови КМ № 119 від 22.02.2012}

надавати інформацію щодо тарифів на розподіл природного газу, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газорозподільних мереж та порядку розрахунку плати за підключення до газорозподільних мереж, нормативних та фактичних якісних показників газу та його тиску в газорозподільній мережі тощо;

{Абзац дев'ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

забезпечувати підтримання у технічно безпечному стані газопроводів, газових приладів і пристроїв після ліквідації наслідків аварійної ситуації;

у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості;

припиняти (відновлювати) газопостачання за письмовою заявою газопостачального підприємства, а також споживача як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та у всіх випадках припинення (відновлення) газопостачання газорозподільне підприємство повідомляє про такі заходи газопостачальне підприємство у п’ятиденний строк;

{Абзац тринадцятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо відповідності якісних показників газу та якості послуг і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

{Абзац чотирнадцятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

проводити не менше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу у споживачів відповідно до затверджених графіків та подавати щомісяця газопостачальному підприємству персоніфіковані дані про фактичний обсяг спожитого природного газу за кожним споживачем.

{Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

Відповідальність споживача

34. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з газопостачання;

{Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

шкоду, заподіяну власникові будинку або власникам інших квартир, їх майну, навколишньому природному середовищу;

самовільне підключення до системи газопостачання;

пошкодження лічильника газу, пломб, індикаторів дії впливу постійного магнітного поля на ньому, порушення цілості або пошкодження повірочного тавра, а також дії, що призводять до заниження показань лічильника;

{Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 13.06.2007, № 74 від 02.03.2015}

зривання пломб на газових приладах та пристроях, опломбованих газопостачальним або газорозподільним підприємством;

використання газу (за відсутності лічильника) у разі, коли протягом місяця не було повідомлено газопостачальне або газорозподільне підприємство про зміни, що стосуються опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу;

{Абзац сьомий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

відмову у доступі до власних житлових і підсобних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства для:

- контрольного зняття показань лічильників газу;

- демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;

порушення інших вимог цих Правил.

35. Про порушення, допущені споживачем під час користування газом, відповідальні представники газорозподільного (газопостачального) підприємства складають акт-претензію у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

{Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

На підставі акта-претензії визначається розмір завданих споживачем збитків, які відшкодовуються ним відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

Відповідальність газопостачального та газорозподільного підприємства

36. Газопостачальне та газорозподільне підприємство несуть відповідальність згідно із законодавством за:

порушення вимог цих Правил;

постачання споживачеві газу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам нормативних документів;

відмову споживачеві в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу (за заявою споживача);

несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

неякісне виконання робіт з технічного обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат (планове технічне обслуговування) або за заявою споживача;

шкоду, заподіяну житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу;

безпідставне припинення газопостачання.

37. У разі порушення газопостачальним (газорозподільним) підприємством цих Правил та умов договору споживач подає одній із зазначених організацій претензію, складену у довільній формі. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство повинне протягом п'яти днів усунути порушення чи надати споживачеві обгрунтовану відмову.

{Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 74 від 02.03.2015}

38. Газопостачальне (газорозподільне) підприємство не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова споживача у доступі до власних житлових та підсобних приміщень, де встановлено газові прилади, пристрої та лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства у випадках, передбачених цими Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

39. У разі коли між споживачем і газопостачальним (газорозподільним) підприємством не досягнуто згоди про надання послуг з газопостачання, розміру їх оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

Контроль за дотриманням Правил

40. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють у межах своїх повноважень Міненерговугілля, НКРЕКП, Держспоживінспекція та Антимонопольний комітет.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1408 від 26.12.2011, № 74 від 02.03.2015}

{Правила із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 644 від 08.06.2001, в редакції Постанови КМ № 476 від 14.04.2004}вгору