Про Основи національної економічної політики України
Постанова Верховної Ради України від 24.03.19922226-XII
Документ 2226-XII, поточна редакція — Прийняття від 24.03.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Основи національної економічної
політики України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 26, ст.360 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити концептуальні положення Основ національної
економічної політики України, поданих Президентом України.
2. Запропонувати Президенту України розробити механізм
впровадження Основ національної економічної політики України та
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до діючого законодавства, необхідних для реалізації
економічної політики.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 березня 1992 року
N 2226-XIIвгору