Документ 222-96-п, поточна редакція — Редакція від 02.12.1996, підстава - 1443-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 лютого 1996 р. N 222
Київ
Про поетапну передачу до комунальної власності
об'єктів соціальної інфраструктури, які належать
суб'єктам підприємницької діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1443 ( 1443-96-п ) від 02.12.96 )
З метою створення сприятливих умов для господарювання
суб'єктів підприємницької діяльності, заснованих на
загальнодержавній власності, збереження функціонального
призначення майна об'єктів соціальної інфраструктури та зміцнення
економічних основ місцевого самоврядування Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. ( Дію пункту 1 призупинено в частині визначених обсягів
передачі об'єктів соціальної інфраструктури у 1996 - 1998 роках
згідно з Постановою КМ N 1443 ( 1443-96-п ) від 02.12.96 )
Визнати за необхідне проведення у 1996-1998 роках поетапної
передачі до комунальної власності об'єктів соціальної
інфраструктури, які належать суб'єктам підприємницької
діяльності, заснованим на загальнодержавній власності, в таких
обсягах: житлового фонду (крім гуртожитків): 1996 рік - 30, 1997 рік -
35, 1998 рік - 35 відсотків загальної площі; дитячих дошкільних закладів, будинків культури: 1996 рік -
20, 1997 рік - 30, 1998 рік - 50 відсотків наявної кількості; будинків відпочинку, пансіонатів, інших оздоровчих закладів:
1996 рік - 20, 1997 рік - 30, 1998 рік - 50 відсотків загальної
кількості місць. Разом з об'єктами соціальної інфраструктури повинні
передаватися зовнішні мережі електро-, тепло-, газо- і
водопостачання, водовідведення, а також будівлі, призначені для їх
обслуговування (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні
споруди, вбудовані і прибудовані приміщення, обладнання тощо). 2. Міністерствам і відомствам, іншим центральним органам
державної виконавчої влади, об'єднанням підприємств, яким
делеговано функції з управління майном підприємств та організацій,
заснованих на загальнодержавній власності, Фонду державного майна
разом з обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями і за участю (у разі їх згоди на
передачу) підприємств і організацій (у тому числі орендних
підприємств і акціонерних товариств, створених шляхом приватизації
загальнодержавного майна), яким належать об'єкти соціальної
інфраструктури, та відповідних органів місцевого самоврядування,
на території яких розташовані ці об'єкти, забезпечити до 1 квітня
1996 р. розробку в розрізі областей (міст) переліків об'єктів
соціальної інфраструктури, що підлягають передачі до комунальної
власності у 1996 - 1998 роках, з розрахунками витрат на їх
утримання, виходячи з обсягів, визначених у пункті 1 цієї
постанови. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити
зазначені переліки, узагальнити розрахунки витрат на утримання
об'єктів соціальної інфраструктури, скласти і погодити з органами
місцевого самоврядування відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, до власності яких
передаються такі об'єкти, поквартальні графіки передачі об'єктів
у 1996 році та до 10 квітня 1996 р. подати ці матеріали
Міністерству фінансів і Міністерству економіки. Міністерству фінансів і Міністерству економіки розглянути
подані матеріали й затвердити до 25 квітня 1996 р. зазначені
графіки. 3. Передача об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну
власність здійснюється відповідно до Положення про порядок
передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового
фонду, що перебував у повному господарському віданні або в
оперативному управлінні підприємств, установ та організацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6
листопада 1995 р. N 891 ( 891-95-п ). Установити, що в 10-денний термін з дня затвердження акта
приймання-передачі об'єктів соціальної інфраструктури орган, що
його затвердив, повідомляє про це Міністерство економіки, органи
державної статистики, податкові та фінансові органи, а у випадках,
коли об'єктом передачі є майно, що належить орендним підприємствам
або акціонерним товариствам, створеним шляхом приватизації
загальнодержавного майна, - також відповідний орган приватизації. 4. Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачати
у проектах Державної програми економічного і соціального розвитку
України та Державного бюджету України на 1997 і на 1998 роки
асигнування на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, які
передаватимуться у комунальну власність відповідно до затверджених
переліків. 5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів та
Державному комітетові по житлово-комунальному господарству
надавати міністерствам і відомствам, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, органам
місцевого самоврядування та суб'єктам підприємницької діяльності,
яким належать об'єкти соціальної інфраструктури, методологічну
допомогу у складанні переліків таких об'єктів і проведенні
розрахунків витрат на їх утримання.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.25вгору