Документ 221/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2000

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 22, ст. 159 )
( Термін дії Закону продовжено до 01.01.99 згідно із Законом
N 724/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст.60 )
( Термін дії Закону продовжено до 1 січня 2000 року згідно
із Законом
N 336-XIV ( 336-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.42 )

( Закон не діє згідно з пунктом 1 розділу II даного Закону )
З метою стабільного фінансування дорожнього господарства
України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16,
ст.119) такі зміни:
1. Частину четверту статті 1 викласти у такій редакції: "Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не
передбачено цим Законом, крім визначених Законом України "Про
джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ),
сплаті не підлягають".
2. Частину третю статті 2 доповнити реченням такого змісту: "Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт
і утримання автомобільних доріг загального користування України
зараховуються на окремі рахунки відповідних бюджетів та
використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства
України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
II. Заключні положення
1. Цей Закон є чинним до 1 січня 1998 року. ( Термін дії Закону продовжено до 01.01.99 згідно із Законом
N 724/97-ВР від 16.12.97 )
( Термін дії Закону продовжено до 1 січня 2000 року згідно
із Законом N 336-XIV ( 336-14 ) від 22.12.98 )
2. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 1998 рік передбачити зміну
джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 квітня 1997 року
N 221/97-ВРвгору