Документ 2199-XII, попередня редакція — Редакція від 26.12.1992, підстава - 13-92
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст.346 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 13-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.77 )

У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про селянське
(фермерське) господарство" ( 2009-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. У частині першій статті 16 Закону Української РСР "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 39, ст. 510) після слова "радгоспи" доповнити
словами "селянські (фермерські) господарства", а слова "у
володіння" замінити словами "відповідно у колективну або приватну
власність".
( Дію розділу II зупинено згідно з Декретом N 13-92 від
26.12.92 ) II. Внести до Закону Української РСР "Про прибутковий
податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без
громадянства" ( 1306-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991
р., N 43, ст. 568) такі зміни:
1. Підпункт "д" пункту 1 статті 4 викласти у такій редакції:
"д) члени селянських (фермерських) господарств звільняються
від сплати прибуткового податку з доходів, одержуваних ними від
роботи в цих господарствах".
2. Розділ VI "Оподаткування доходів громадян від ведення
селянського (фермерського) господарства" виключити.
3. Розділи VII, VIII і IX вважати відповідно розділами VI,
VII і VIII.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 13 березня 1992 року
N 2199-XIIвгору