Документ 2199-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст.346 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 13-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.77
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про селянське
(фермерське) господарство" ( 2009-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Дію розділу II зупинено згідно з Декретом N 13-92 від
26.12.92 }
II. Внести до Закону Української РСР "Про прибутковий податок
з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без
громадянства" ( 1306-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991
р., N 43, ст. 568) такі зміни:
1. Підпункт "д" пункту 1 статті 4 викласти у такій редакції:
"д) члени селянських (фермерських) господарств звільняються
від сплати прибуткового податку з доходів, одержуваних ними від
роботи в цих господарствах".
2. Розділ VI "Оподаткування доходів громадян від ведення
селянського (фермерського) господарства" виключити.
3. Розділи VII, VIII і IX вважати відповідно розділами VI,
VII і VIII.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 13 березня 1992 року
N 2199-XIIвгору