Документ 2193-III, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Березне
Березнівського району Рівненської області
до категорії міст районного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Березне Березнівського району
Рівненської області до категорії міст районного значення.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2193-IIIвгору