Документ 2192-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про поліпшення матеріального становища
інвалідів війни"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.93 )

I. Внести до Закону України "Про поліпшення матеріального
становища інвалідів війни" ( 1603-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 25, ст. 347) такі зміни:
1. Назву та преамбулу після слова "становища" доповнити
словами "учасників бойових дій та".
2. У статті 1:
в абзаці другому цифри "50" замінити цифрами "70";
абзац третій викласти в такій редакції:
"інвалідам війни II та III груп у розмірі 50 гривень,
учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру
пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Установити, що дія цього Закону поширюється на осіб,
пенсія яким призначена до набрання чинності цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2192-IVвгору