Документ 2154-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2004 р., N 10,
ст. 107, N 25, ст. 342) такі зміни:
1. Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Надбавка на догляд
Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на
догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму на
одну особу в розрахунку на місяць.
Надбавка на догляд призначається одинокій матері (одинокому
батьку) незалежно від факту роботи та середньомісячного сукупного
доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється
в розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 50 відсотків
прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на
дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків
прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках,
встановлюється в розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років -
50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на
дитину-інваліда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків
прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років - та за
умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, в якій
виховується дитина-інвалід (без урахування надбавки на догляд), за
попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для
сім'ї.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну,
піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом".
2. У тексті Закону цифри "16" замінити цифрами "18".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що
випливають із цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2154-IVвгору