Документ 215/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.11.2010, підстава - 1039/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1039/2010 ( 1039/2010 ) від 18.11.2010 }
Про Національну систему координації
співробітництва України з Організацією
Північноатлантичного договору
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 887/2006 ( 887/2006 ) від 18.10.2006
N 1085/2006 ( 1085/2006 ) від 15.12.2006
N 380/2007 ( 380/2007 ) від 04.05.2007
N 496/2010 ( 496/2010 ) від 02.04.2010 }

З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань щодо
дальшого розвитку відносин України з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО), поглиблення співробітництва
України з державами - членами НАТО, досягнення критеріїв членства
України в НАТО та відповідно до пунктів 1, 3, 17 та 28
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити, що Національну систему координації
співробітництва України з НАТО складають органи виконавчої влади
України, інші державні органи, спеціально уповноважені особи,
діяльність яких пов'язана або спрямована на реалізацію державної
політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
З метою забезпечення координації співробітництва України з
НАТО:
Рада національної безпеки і оборони України розглядає на
своїх засіданнях та подає на розгляд Президентові України
пропозиції щодо визначення стратегічних і концептуальних підходів
та напрямів розвитку співробітництва України з НАТО;
Кабінет Міністрів України забезпечує, в тому числі через
Урядовий комітет з питань правової політики, оборони, міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції, реалізацію державної
політики щодо співробітництва України з НАТО, зокрема щодо
досягнення критеріїв членства України в НАТО; { Абзац третій
частини другої статті 1 в редакції Указу Президента N 1085/2006
( 1085/2006 ) від 15.12.2006 }
національні координатори співробітництва України з НАТО
сприяють виконанню центральними органами виконавчої влади,
державними органами завдань у відповідних сферах співробітництва з
НАТО, в тому числі щодо підготовки України до вступу в НАТО.
2. Установити, що національними координаторами
співробітництва України з НАТО визначаються в установленому
порядку посадові особи, до компетенції яких за розподілом
обов'язків належать питання євроатлантичної інтеграції, зокрема:
{ Абзац перший статті 2 в редакції Указу Президента N 1085/2006
( 1085/2006 ) від 15.12.2006; із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 380/2007 ( 380/2007 ) від 04.05.2007 }
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері зовнішньої політики - перший заступник або заступник
Міністра закордонних справ України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері реформування сектору безпеки та цивільного контролю -
перший заступник або заступник Секретаря Ради національної безпеки
і оборони України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері оборони та у військовій сфері - перший заступник або
заступник Міністра оборони України
національним координатором співробітництва України з НАТО в
економічній сфері - перший заступник або заступник Міністра
економіки України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері екології та охорони довкілля - перший заступник або
заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища
України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері освіти, науки і технологій - перший заступник або заступник
Міністра освіти і науки України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері надзвичайних ситуацій - перший заступник або заступник
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
національним координатором співробітництва України з НАТО у
правовій сфері - перший заступник або заступник Міністра юстиції
України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері ресурсного (фінансового) забезпечення - перший заступник або
заступник Міністра фінансів України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері оборонної промисловості - перший заступник або заступник
Міністра промислової політики України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері нерозповсюдження та експортного контролю - перший заступник
або заступник Міністра закордонних справ України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері інформації - перший заступник або заступник Голови
Державного комітету телебачення та радіомовлення України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері безпеки кордонів - перший заступник або заступник Голови
Державної прикордонної служби України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері безпеки - перший заступник або заступник Голови Служби
безпеки України
національним координатором співробітництва України з НАТО у
сфері боротьби з корупцією, організованою злочинністю та
тероризмом - перший заступник або заступник Голови Служби безпеки
України. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2006 ( 1085/2006 ) від 15.12.2006 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 496/2010 ( 496/2010 ) від 02.04.2010 }

{ Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 496/2010 ( 496/2010 ) від 02.04.2010 }

5. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 25 січня 2001 року N 51
( 51/2001 ) "Питання національних координаторів співробітництва
України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)";
Указ Президента України від 21 лютого 2002 року N 159
( 159/2002 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
25 січня 2001 року N 51";
Указ Президента України від 14 квітня 2003 року N 322
( 322/2003 ) "Про внесення змін до Указу Президента України від
25 січня 2001 року N 51";
Указ Президента України від 25 березня 2004 року N 364
( 364/2004 ) "Про внесення змін до деяких указів Президента
України";
пункт 1 статті 2 Указу Президента України від
27 грудня 2005 року N 1861 ( 1861/2005 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року
"Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з
Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 березня 2006 року
N 215/2006вгору