Про введення в дію Водного кодексу України
Постанова Верховної Ради України від 06.06.1995214/95-ВР
Документ 214/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 06.06.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Водного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 24, ст.190 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Водний кодекс України ( 213/95-ВР ) з дня
його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Водним кодексом України законодавчі та інші нормативні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.
3. Кабінету Міністрів України:
разом з Комісією Верховної Ради України з питань
агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального
розвитку села і Комісією Верховної Ради України з питань
екологічної політики ( 101/94-ВР ) підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про приведення Земельного
кодексу України ( 561-12 ) та інших законодавчих актів у
відповідність із Водним кодексом України; у шестимісячний строк привести рішення Уряду України у
відповідність із Водним кодексом України; протягом року забезпечити розробку і затвердження нормативних
актів відповідно до компетенції Уряду України, визначеної
зазначеним Кодексом; у чотиримісячний строк забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Кодексу. 4. Визнати таким, що втратив чинність, Водний кодекс
Української РСР ( 771а-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972
р., додаток до N 24, ст.200; 1980 р., N 33, ст.620; 1983 р., N 37,
ст.745; 1985 р., N 11, ст.205; 1988 р., N 1, ст.5).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 червня 1995 року
N 214/95-ВРвгору