Документ 2138-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про ставки акцизного збору та ввізного мита
на тютюнові вироби"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.19 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору та
ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 52 ст. 471) такі зміни:
1) у статті 1 цифри і слова

"2402 20 000 Сигарети з 10 гривень 3 євро 5 євро за
тютюну за 1000 шт. за 1000 шт."
(цигарки) 1000 шт.
замінити цифрами і словами
"2402 20 001 Сигарети 5 гривень 3 євро 5 євро за
без за 1000 шт. за 1000 шт.
фільтру 1000 шт.
з тютюну
(цигарки)
2402 20 002 Сигарети 10 гривень 3 євро 5 євро за
з фільтром за 1000 шт. за 1000 шт.";
з тютюну 1000 шт.

2) статтю 2 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2138-IIIвгору