Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
Постанова Кабінету Міністрів України; Розподіл, Порядок, Форма типового документа, Заява від 25.06.2014213
Документ 213-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.10.2014, підстава - 556-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. № 213
Київ

Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 556 від 22.10.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виділити обласним державним адміністраціям та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства кошти у сумі 14762,115 тис. гривень для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сім’ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за розподілом згідно з додатком.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 556 від 22.10.2014}

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

2. Затвердити Порядок використання коштів резервного фонду державного бюджету для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сім’ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що додається.

3. Обласним державним адміністраціям та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 556 від 22.10.2014}

вжити заходів щодо забезпечення оплати різниці між фактичною вартістю тимчасового проживання до 1 липня ц. р. сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, і сумою грошової допомоги на їх тимчасове проживання, яка надається з резервного фонду державного бюджету, за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством‚ і власних коштів таких громадян;

затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із наданням грошової допомоги на тимчасове проживання сім’ям, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

подати до 1 серпня 2014 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. № 213
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 р. № 556)

РОЗПОДІЛ
коштів, що виділяються для забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

(тис. гривень)

Найменування

Усього

Облдержадміністрація:


Вінницька

343,69

Волинська

17,9

Житомирська

2,2

Івано-Франківська

24,3

Київська

118,5

Львівська

764,7

Миколаївська

780,6

Одеська

9829,03

Рівненська

2,925

Хмельницька

27,5

Чернігівська

17,23

Мінрегіон

2833,54 (для м. Києва)

Разом

14762,115

{Додаток в редакції Постанови КМ № 556 від 22.10.2014}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. № 213

ПОРЯДОК
використання коштів резервного фонду державного бюджету для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

1. Кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для надання грошової допомоги на тимчасове проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя‚ у санаторно-курортних і оздоровчих закладах, закладах та установах соціального захисту населення, а також гуртожитках та готелях (далі - грошова допомога).

2. Грошова допомога надається всім категоріям сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у тому числі сім’ям військовослужбовців.

3. За рахунок коштів резервного фонду державного бюджету грошова допомога надається кожній сім’ї, яка переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя‚ з розрахунку до 75 відсотків вартості проживання на добу, але не більш як 200 гривень на кожного члена сім’ї.

4. Для отримання грошової допомоги член сім’ї, яка переселилася з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, подає місцевому органові виконавчої влади або органові місцевого самоврядування за місцем тимчасового проживання:

заяву про надання грошової допомоги за формою згідно з додатком;

ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім’ї та ксерокопії свідоцтв про народження дітей.

5. За результатами розгляду заяв про надання грошової допомоги відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування в установленому порядку приймається рішення про призначення грошової допомоги.

6. Грошова допомога виплачується шляхом її безготівкового перерахування органами, визначеними в установленому порядку, на рахунки санаторно-курортних і оздоровчих закладів, закладів та установ соціального захисту населення, а також гуртожитків та готелів.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про надання грошової допомоги, а також відкриття рахунків, реєстрація, введення обліку зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому Казначейством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку

ЗАЯВАвгору