Документ 212-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2019, підстава - 182-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 212
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 182 ( 182-2019-п ) від 06.03.2019 }
Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх господарської
діяльності для навколишнього природного середовища
та періодичності здійснення заходів державного
нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1294 ( 1294-2011-п ) від 14.12.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього
природного середовища та періодичність здійснення заходів
державного нагляду (контролю), що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 212
КРИТЕРІЇ
розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності
для навколишнього природного середовища та
періодичності здійснення заходів
державного нагляду (контролю)

1. Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності
розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику
їх господарської діяльності для навколишнього природного
середовища.
2. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів з високим ступенем ризику є:
1) наявність в них об'єктів, що:
становлять підвищену екологічну небезпеку, або потенційно
небезпечних об'єктів, в обігу яких перебувають небезпечні речовини
I і II класу небезпеки, або таких, що забезпечують перевезення
небезпечних вантажів;
забезпечують життєдіяльність населених пунктів, зокрема
водопровідно-каналізаційні господарства та підприємства, що
провадять діяльність у сфері поводження з відходами;
2) провадження ними діяльності, що:
спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в
обсязі більш як 5 тис. тонн на рік, водоспоживання і
водовідведення - більш як 25 тис. куб. метрів на рік чи призводить
до утворення та розміщення відходів I і II класу небезпеки - більш
як 100 тонн на рік або інших відходів - більш як 1 тис. куб.
метрів на рік;
пов'язана з вирубкою лісу, використанням водних живих
ресурсів, веденням мисливського господарства та збереженням
природно-заповідного фонду;
пов'язана з видобуванням корисних копалин та геологічним
вивченням надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою
родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. { Підпункт 2
пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1294
( 1294-2011-п ) від 14.12.2011 }
3. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів із середнім ступенем ризику є:
1) наявність в них об'єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку, або потенційно-небезпечних об'єктів, в обігу
яких перебувають небезпечні речовини III і IV класу небезпеки;
2) провадження ними діяльності, що спричиняє викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря в обсязі близько 5 тис.
тонн на рік, водоспоживання і водовідведення - до 25 тис. куб.
метрів на рік чи призводить до утворення та розміщення відходів
I і II класу небезпеки - близько 100 тонн на рік або інших
відходів - близько 1 тис. куб. метрів на рік;
3) діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр. { Пункт 3 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1294
( 1294-2011-п ) від 14.12.2011 }
4. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів з незначним ступенем ризику є наявність в них об'єктів,
що не належать до високого або середнього ступеня ризику для
навколишнього природного середовища та не підлягають державному
обліку.
У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох груп за ступенем ризику господарської діяльності
для навколишнього природного середовища, він відноситься до групи
з вищим ступенем ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік,
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки,
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на три
роки.вгору