Документ 211/98-ВР, поточна редакція — Прийняття від 24.03.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попередню інформацію Тимчасової слідчої
комісії по перевірці можливих фактів
несанкціонованої торгівлі зброєю
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 30-31, ст.204 )
Заслухавши доповідь голови Тимчасової слідчої комісії по
перевірці можливих фактів несанкціонованої торгівлі зброєю,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії по
перевірці можливих фактів несанкціонованої торгівлі зброєю взяти
до відома.
2. Рекомендувати Верховній Раді України наступного скликання
утворити Тимчасову слідчу комісію для продовження перевірки за
фактами несанкціонованої торгівлі зброєю.
3. Направити матеріали про результати діяльності Тимчасової
слідчої комісії по перевірці можливих фактів несанкціонованої
торгівлі зброєю:
Президенту України та Прем'єр-міністрові України для вжиття
відповідних заходів;
Генеральній прокуратурі України для вивчення та вжиття
відповідно до законодавства заходів прокурорського реагування.
Після передачі матеріалів до Генеральної прокуратури України
вважати роботу цієї Тимчасової слідчої комісії завершеною.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 211/98-ВРвгору