Про заходи у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.199221
Документ 21-92-п, поточна редакція — Редакція від 17.02.1993, підстава - 119-93-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 січня 1992 р. N 21
Київ
Про заходи у зв'язку з підвищенням
мінімального розміру заробітної плати
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 140 ( 140-92-п ) від 21.03.92
N 119 ( 119-93-п ) від 17.02.93 )

Відповідно до Указу Президента України від 9 січня 1992 р.
"Про підвищення мінімального розміру заробітної плати" ( 34/92 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підвищити з 1 грудня 1991 р. на 116 процентів діючі
державні тарифні ставки і посадові оклади працівників охорони
здоров'я, освіти, культури, науки, правоохоронних органів та інших
установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Тарифні ставки і
посадові оклади працівників органів державного управління
підвищити в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів
України від 9 січня 1992 р. N 10 ( 10-92-п ) "Про умови оплати
праці працівників апарату органів державного управління".
Підвищенню підлягають державні тарифні ставки і посадові
оклади, збільшені після 1 жовтня 1991 р. у зв'язку з установленням
мінімального розміру заробітної плати 185 крб. на місяць.
2. Міністерству фінансів України визначити порядок і джерела
фінансування видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 грудня 1991 р.
державних тарифних ставок і посадових окладів працівників
бюджетних установ і організацій, та у двотижневий строк внести до
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку і джерел
фінансування витрат на підвищення заробітної плати й індексацію
грошових доходів працівників підприємств і організацій, що
реалізують продукцію (послуги) за державними регульованими цінами
і тарифами, при недостачі для цього власних коштів з незалежних
від них причин.
3. Підвищити за грудень 1991 р. на 116 процентів розміри
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових
обов'язків, суми вихідної допомоги, інших гарантованих виплат
вивільненим працівникам, а також суми, що виплачуються виходячи з
середньомісячного заробітку, розмір якого визначено із заробітку
до 1 грудня 1991 року.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 140
( 140-92-п ) від 21.03.92 )

5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 січня
1992 р. N 1 ( 1-92-п ) "Про здійснення першочергових заходів щодо
забезпечення соціального захисту населення в умовах лібералізації
цін" такі зміни:
а) у пункті 4 слова: "з 1 січня 1992 р. на 100 процентів"
замінити словами: "з 1 грудня 1991 р. на 116 процентів";

( Підпункт "б" пункту 5 втратив чинність з 1 січня 1993 року
на підставі Постанови КМ N 119 ( 119-93-п ) від 17.02.93 )

в) пункти 1 і 11 визначити такими, що втратили чинність.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 18вгору