Про порядок клірингових розрахунків
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994207
Документ 207-94-п, поточна редакція — Прийняття від 02.04.1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 1994 р. N 207
Київ
Про порядок клірингових розрахунків

З метою забезпечення потреб країни у критичному імпорті,
запобігання неконтрольованому зростанню зовнішнього державного
боргу Кабінет Міністрів України і Національний банк України
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Установити, що клірингові розрахунки передбачаються, як
виняток, міжурядовими угодами про торговельно-економічне
співробітництво з країнами із замкненими і частково конвертованими
валютами за визначеними в угодах переліками товарів (робіт і
послуг).
Проект міжурядових угод про торговельно-економічне
співробітництво, що передбачають клірингові розрахунки, та
платіжних угод клірингового типу готуються Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків, Міністерством економіки разом з іншими
заінтересованими міністерствами і відомствами і погоджуються з
Міністерством фінансів, Національним банком і банком, що буде
вести клірингові рахунки.
Укладення міністерствами і відомствами від свого імені угод,
які передбачають клірингові розрахунки, не допускається.
2. Порядок клірингових розрахунків визначається окремими
міжурядовими платіжними угодами клірингового типу, що укладаються
на підставі угод про торговельно-економічне співробітництво.
У платіжних угодах клірингового типу в обов'язковому порядку
зазначається: система клірингових рахунків; перелік товарів (робіт і послуг) та обсяг клірингу; валюта клірингу і валютні застереження; порядок надання і обсяг технічного кредиту за клірингом; порядок поточного і остаточного вирівнювання сальдо за
клірингом.
3. Клірингові рахунки відкриваються у Державному
експортно-імпортному банку України або спеціально уповноваженому
Урядом України комерційному банку.
На підставі міжурядових платіжних угод клірингового типу
уповноважений Урядом України банк укладає з уповноваженим
іноземним банком відповідну угоду.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Голова Правління
Національного банку України В.ЮЩЕНКО
Інд.38вгору