Документ 2066-IV, поточна редакція — Прийняття від 07.10.2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України для з'ясування
обставин вчинення неправомірних дій
працівниками податкової служби, що призвели
до зупинення роботи Відкритого акціонерного
товариства "Нафтопереробний комплекс - Галичина"
(м. Дрогобич, Львівська область), а також
з'ясування причин, що зумовили призупинення
роботи Закритого акціонерного товариства
"Транснаціональна фінансово-промислова
нафтова компанія "Укртатнафта"
(м. Кременчук, Полтавська область)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.59 )

З метою з'ясування обставин вчинення неправомірних дій
працівниками податкової служби, що паралізують діяльність
Відкритого акціонерного товариства "Нафтопереробний комплекс -
Галичина" (м. Дрогобич, Львівська область), а також з'ясування
причин, які зумовили призупинення роботи Закритого акціонерного
товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія
"Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська область) і створили умови
для зупинення роботи підприємств, які відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року N 1346
( 1346-2000-п ) "Про затвердження переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави" мають для
економіки та безпеки держави стратегічне значення, відповідно до
статті 89 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 8.4.4
Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України
для з'ясування обставин вчинення неправомірних дій працівниками
податкової служби, що призвели до зупинення роботи Відкритого
акціонерного товариства "Нафтопереробний комплекс - Галичина"
(м. Дрогобич, Львівська область), а також з'ясування причин, що
зумовили призупинення роботи Закритого акціонерного товариства
"Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія
"Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська область) (далі - Тимчасова
слідча комісія).
2. Затвердити склад Тимчасової слідчої комісії (додається).
3. Головою Тимчасової слідчої комісії обрати народного
депутата України Гудиму Олександра Миколайовича.
4. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та
організаційне забезпечення діяльності Тимчасової слідчої комісії
покласти на Апарат Верховної Ради України.
5. Тимчасовій слідчій комісії про результати своєї діяльності
інформувати Верховну Раду України та внести відповідні пропозиції.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 жовтня 2004 року
N 2066-IV

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 7 жовтня 2004 року
N 2066-IV
СКЛАД
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України
для з'ясування обставин вчинення неправомірних дій
працівниками податкової служби, що призвели до
зупинення роботи Відкритого акціонерного товариства
"Нафтопереробний комплекс - Галичина" (м. Дрогобич,
Львівська область), а також з'ясування причин,
що зумовили призупинення роботи Закритого
акціонерного товариства "Транснаціональна
фінансово-промислова нафтова компанія
"Укртатнафта" (м. Кременчук,
Полтавська область)

Гудима - фракція "Наша Україна", голова Олександр Миколайович Комісії;
Коновалюк - фракція "Регіони України"; Валерій Ілліч
Демьохін - фракція "Єдина Україна"; Володимир Анатолійович
Димінський - позафракційний; Петро Петрович
Насалик - позафракційний; Ігор Степанович
Бартків - група "Центр"; Василь Павлович
Волинець - фракція Блоку Юлії Тимошенко; Михайло Якович
Єремеєв - фракція Народної аграрної партії Ігор Миронович України;
Савицький - фракція Народної аграрної партії Валентин Вікторович України;
Шевчук - фракція Народно-демократичної Сергій Володимирович партії та Партії промисловців і
підприємців України;
Косінов - фракція Народної аграрної партії Станіслав Анатолійович України;
Тополов - група "Центр"; Віктор Семенович
Кармазін - фракція "Наша Україна"; Юрій Анатолійович
Слабенко - група "Центр"; Сергій Іванович
Мельничук - фракція Соціалістичної партії Михайло Васильович України;
Третьяков - фракція "Наша Україна"; Олександр Юрійович
Голуб - фракція Комуністичної партії Олександр Володимирович України;
Сівкович - група "Центр"; Володимир Леонідович
Оніщук - фракція Народно-демократичної Микола Васильович партії та Партії промисловців і
підприємців України;
Астров-Шумілов - група "Союз". Геннадій Костянтиновичвгору