Про Державний гімн України
Указ Президії Верховної Ради України від 15.01.19922042-XII
Документ 2042-XII, поточна редакція — Редакція від 15.01.1992

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний гімн України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 17, ст.217 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити музичну редакцію Державного гімну України,
автором музики якої є М. М. Вербицький.
2. Запровадити повсюдне виконання Державного гімну України,
затвердженого цим Указом, з 16 січня 1992 року.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президії
Верховної Ради Української РСР від 22 березня 1978 року "Про
Державний гімн Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР,
1978 р., N 14, ст.214).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 15 січня 1992 року
N 2042-XIIвгору