Документ 201/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.2009, підстава - 924/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 924/2009 ( 924/2009 ) від 12.11.2009 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 3 грудня 1995 року N 1129

На часткову зміну Указу Президента України від 3 грудня 1995
року N 1129 ( 1129/95 ) "Про Національну раду з питань молодіжної
політики" п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити новий персональний склад Національної ради з
питань молодіжної політики при Президентові України (додається).
2. Призначити КУШНАРЬОВА Євгена Петровича Головою
Національної ради з питань молодіжної політики.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 березня 1997 року
N 201/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 березня 1997 року N 201/97
СКЛАД
Національної ради з питань молодіжної
політики при Президентові України

КУШНАРЬОВ - Глава Адміністрації Президента Євген Петрович України, Голова Ради
СТАНІК - Міністр України у справах сім'ї Сузана Романівна та молоді, заступник Голови Ради
ТОЛСТОУХОВ - заступник Міністра Кабінету Мі- Анатолій Володимирович ністрів України, заступник Голо-
ви Ради
ОМЕЛЬЧУК - голова ради Асоціації молодіжних Валерій Олексійович житлових комплексів України
АПЕНКО - виконавчий директор Українського Ольга Іванівна молодіжного аерокосмічного
об'єднання "Сузір'я" (за згодою)
БЕРЕЗОВСЬКИЙ - голова Союзу українського сту- Володимир Федорович дентства (за згодою)
БОРЗОВ - Голова Державного комітету Укра- Валерій Пилипович їни з фізичної культури і спорту
БОРОДІЧ - перший заступник Міністра внут- Леонід Васильович рішніх справ України
БУТКО - голова президії Спілки молодіж- Володимир Іванович них організацій України (за зго-
дою)
ВЕЛІЖАНСЬКИЙ - Голова Державного комітету у Сергій Костянтинович справах молоді Ради міністрів
Автономної Республіки Крим
ГЕЖА - голова правління Всеукраїнської Володимир Борисович ради молодих вчених та спеціа-
лістів
ГОНЧАРОВА - голова координаційної ради Спіл- Тетяна Володимирівна ки піонерських організацій Укра-
їни (за згодою)
ГРИЩЕНКО - президент холдингової компанії Володимир Олександрович "Мрія-інвест", член президії Ук-
раїнського союзу промисловців і
підприємців
ЗГУРОВСЬКИЙ - Міністр освіти України Михайло Захарович
ЗУБКО - голова Української студентської Юрій Петрович спілки (за згодою)
КУЛИК - Міністр інформації України Зіновій Володимирович
ЛИТВИН - Перший помічник Президента Укра- Володимир Михайлович їни
ОКУНЕВСЬКИЙ - голова Української скаутської Віталій Прохорович організації "Пласт" (за згодою)
ОСТАПЕНКО - Міністр культури та мистецтв Ук- Дмитро Іванович раїни
ПЕТРОВ - завідувач відділу Кабінету Мі- Олег Володимирович ністрів України
ПЛОХІЙ - заступник Міністра України у Валерій Семенович справах сім'ї та молоді
РОГОВИЙ - перший заступник Міністра еконо- Василь Васильович міки України
РЯБІКА - голова Українського національно- Володимир Леонідович го комітету молодіжних організа-
цій (за згодою)
СИДОРЕНКО - генеральний директор Міжнародно- Михайло Михайлович го дитячого центру "Артек"
СИТНИК - начальник Головного управління Володимир Степанович виховної роботи Міністерства
оборони України
СКРЕБЦОВ - наказний отаман Українського ди- Борис Іванович тячо-юнацького товариства "Січ"
(за згодою)
ТОЛОЧКО - віце-президент НАН України (за Петро Петрович згодою)
ТРУХАНОВ - заступник голови Центрального Георгій Федорович комітету профспілки працівників
науки і освіти (за згодою)
ХОХЛЄНКОВ - директор Українського державного Іван Олексійович центру соціальних служб для мо-
лоді Міністерства України у
справах сім'ї та молоді
ХРАПЛЮК - голова правління Українського Сергій Михайлович фонду студентів (за згодою)
ШАТЬКО - диригент симфонічного оркестру Вікторія Анатоліївна Держтелерадіо України, доцент
Київського інституту культури
ШУСТИК - директор творчо-виробничого об'- Олена Юріївна єднання "Право" Національної те-
лекомпанії України
ЯКОВЕНКО - Голова Комісії Верховної Ради Олександр Миколайович України з питань молоді, спорту
і туризму (за згодою)
ЯРЕМЕНКО - директор Українського науко- Олександр Олексійович во-дослідного інституту проблем
молоді Міністерства України у
справах сім'ї та молоді.

Глава Адміністрації Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору