Про 60-річчя Ялтинської конференції глав - держав антигітлерівської коаліції
Постанова Верховної Ради України від 09.09.20041997-IV
Документ 1997-IV, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про 60-річчя Ялтинської конференції глав - держав
антигітлерівської коаліції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.49 )

У лютому 2005 року минає 60 років від часу проведення
Ялтинської конференції глав - держав антигітлерівської коаліції
(4-11 лютого 1945 року), загальновизнана історична роль якої
полягає у завершенні розгрому фашизму, Другої світової війни,
започаткуванні повоєнного співробітництва, досягненні
домовленостей щодо створення Організації Об'єднаних Націй та
прийняття її Статуту.
Беручи до уваги, що Україна є однією з держав - засновниць
Організації Об'єднаних Націй,
поважаючи принципи та цілі Статуту ООН,
відзначаючи вагомий внесок України у розбудову ООН і нових
взаємовідносин держав світу на засадах миру, сталого розвитку та
демократії,
прагнучи посилювати її інтеграцію у європейський і світовий
простір, поглиблювати партнерство парламентів, урядів, неурядових
організацій, органів місцевого самоврядування, сприяти реалізації
ідей і положень Декларації Тисячоліття ООН та зміцненню ООН як
всесвітньо визнаного стабілізуючого чинника світового
співтовариства у XXI столітті,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Кабінету Міністрів України у місячний термін
утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів
з нагоди 60-річчя Ялтинської конференції.
2. У плані заходів, зокрема, передбачити:
проведення у Ялті або Києві міжнародної науково-практичної
конференції, присвяченої 60-річчю Ялтинської конференції, на тему
"Традиції ООН і майбутнє світової спільноти" за участю
представників ООН, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради
Європи, парламентів країн - учасниць Ради Європи, Всесвітньої
Федерації Асоціацій сприяння ООН, лауреатів Нобелівської премії
миру, президентів Генеральної Асамблеї ООН та інших видатних
діячів сучасності;
вирішення разом з Київською міською радою та Київською
міською державною адміністрацією питання про закладення парку ООН
та алеї слави героям-миротворцям;
створення в Україні музею ООН як осередку висвітлення
історичних витоків та перспектив розвитку ООН та її установ,
участі України у зміцненні міжнародного авторитету ООН;
проведення у 2005 році спільно з Представництвом ООН в
Україні та Всеукраїнською Асоціацією сприяння ООН заходів з нагоди
відзначення 60-ї річниці ООН, серед яких передбачити й окремі
заходи, присвячені ролі та значимості Ялтинської конференції;
надання необхідних коштів на проведення зазначених заходів.
3. З нагоди 60-річчя Організації Об'єднаних Націй
рекомендувати:
Міністерству закордонних справ України провести відповідні
заходи у дипломатичних представництвах України за кордоном із
залученням представників української громади з метою підвищення
міжнародного авторитету України у світі, спрямовані на роз'яснення
ролі та діяльності України в ООН;
Міністерству культури і мистецтв України спільно:
з Урядом Автономної Республіки Крим надати допомогу
Лівадійському палацу у місті Ялта, музею у місті Саки в оновленні
експозицій та поліпшенні їх матеріально-технічного стану;
з Державним комітетом архівів України розробити експозиції та
підготувати тематичні виставки у музеях, бібліотеках, інших
закладах культури України;
Міністерству освіти і науки України передбачити:
спільно з Національною академією наук України проведення
наукових досліджень ролі ООН у сучасних міжнародних відносинах,
показу історичних витоків ООН і внеску України у розбудову і
зміцнення ООН в XX і XXI століттях;
організацію науково-практичних конференцій, круглих столів,
семінарів з цих питань;
проведення у навчальних закладах, наукових установах освітніх
заходів;
Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ
України провести серед особового складу просвітницькі заходи;
Національному банку України випустити серію пам'ятних монет
та ювілейну медаль;
Державному комітету зв'язку та інформатизації України
випустити спеціальну поштову марку;
Державному комітету телебачення і радіомовлення України:
забезпечити висвітлення у засобах масової інформації
передбачених заходів;
організувати цикли тематичних теле- і радіопередач.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України у закордонних справах.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 9 вересня 2004 року
N 1997-IVвгору