Документ 190-XIV, поточна редакція — Редакція від 01.06.2000, підстава - 1751-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Діяльність комісії припинено на підставі Постанови ВР
N 1751-III ( 1751-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 36, ст.302 )
Про утворення Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України по перевірці діяльності
Національного банку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.299 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України по
перевірці діяльності Національного банку України.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 20 жовтня 1998 року
N 190-XIVвгору