Документ 1884-VI, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
обставин порушення Конституції України
та законів України, прийняття протиправних рішень
посадовими особами Київської міської ради
та її виконавчого органу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.143 )

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України, прийняття
протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та
її виконавчого органу, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування обставин порушення Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України, прийняття протиправних рішень
посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу
(далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.
2. Тимчасовій слідчій комісії направити звіт до Президента
України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України для відповідного реагування.
3. Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів
України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України
на порушення законодавства посадовими особами Київської міської
ради та її виконавчого органу, що призвело до критичного стану в
галузі охорони здоров'я, навколишнього природного середовища та
техногенної безпеки столиці, некваліфікованого управління
корпоративними правами та земельним фондом територіальної громади
міста Києва, економічно необґрунтованого формування тарифів,
знищення об'єктів культурної спадщини.
4. Кабінету Міністрів України на найближчому засіданні
розглянути питання про ситуацію, яка склалася в місті Києві у
зв'язку з порушеннями Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
законів України, прийняттям протиправних рішень посадовими особами
Київської міської ради та її виконавчого органу, із запрошенням
представників Генеральної прокуратури України, Головного
контрольно-ревізійного управління України та Рахункової палати.
5. Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті
проінформувати Верховну Раду України до 20 лютого 2010 року про
результати перевірок Київської міської державної адміністрації з
питань дотримання бюджетного та податкового законодавства України
під час фінансово-господарської діяльності, проведених відповідно
до пункту 7 Постанови Верховної Ради України "Про звіт Тимчасової
слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування
обставин порушення Конституції України та законів України,
прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської
ради та її виконавчого органу" ( 1518-17 ) від 11 червня
2009 року.
6. Генеральному прокурору України:
за матеріалами перевірки обставин, викладених у
представленому Тимчасовою слідчою комісією звіті, за наявності
підстав, вжити відповідних заходів прокурорського реагування;
посилити нагляд за дотриманням Конституції України
( 254к/96-ВР ) та законів України посадовими особами Київської
міської ради та її виконавчого органу;
організувати та забезпечити проведення комплексної перевірки
прокуратури міста Києва щодо здійснення нею нагляду за додержанням
прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих
питань посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого
органу;
у двотижневий строк з дня прийняття цієї Постанови направити
інформацію до Верховної Ради України про вжиті заходи органами
прокуратури за результатами розгляду звернень та звіту Тимчасової
слідчої комісії.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
заступника Голови Верховної Ради України Томенка М.В.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1884-VIвгору