Документ 186-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2009 р. N 186
Київ
Про використання у 2009 році коштів,
передбачених у державному бюджеті
для проведення загальнодержавних
геодезичних та картографічних робіт
і робіт з демаркації та делімітації
державного кордону

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що використання у 2009 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 835-17 ) за програмами "Загальнодержавні
геодезичні та картографічні роботи" і "Демаркація та делімітація
державного кордону", здійснюється відповідно до Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для проведення загальнодержавних геодезичних та картографічних
робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 345 ( 345-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 17, ст. 649).
Внести до зазначеного Порядку ( 345-2007-п ) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. N 186
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання
у 2007 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для проведення
загальнодержавних геодезичних
та картографічних робіт і робіт
з демаркації та делімітації
державного кордону
( 345-2007-п )

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Бюджетні кошти спрямовуються Мінприроди розпорядникові
бюджетних коштів на виконання завдань, що передбачені Державною
науково-технічною програмою розвитку топографо-геодезичної
діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. N 37 ( 37-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 4, ст. 103), Державною цільовою правоохоронною програмою
"Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до
2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
13 червня 2007 р. N 831 ( 831-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 44, ст. 1804), та Державною цільовою програмою
комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра,
Пруту та Сірету, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2008 р. N 1151 ( 1151-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3341), за переліком
топографо-геодезичних та картографічних робіт згідно з додатком.";
у пункті 6 слова "Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" замінити словом "законодавства".
2. У додатку до Порядку ( 345-2007-п ):
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"Роботи з розроблення (перегляду) та видання нормативних
документів щодо топографо-геодезичної діяльності (стандартів,
інструкцій, правил, норм, типових положень, методичних
рекомендацій тощо), ведення актуалізованих офіційних переліків та
формування фонду таких документів, роботи із стандартизації,
метрологічного забезпечення і технічного захисту інформації.";
абзац чотирнадцятий виключити.вгору