Про затвердження складу ради Державного фонду фундаментальних досліджень
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 18.08.20101849-р
Документ 1849-2010-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.03.2015, підстава - 231-2015-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 серпня 2010 р. N 1849-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 231-р ( 231-2015-р ) від 18.03.2015 }
Про затвердження складу ради
Державного фонду фундаментальних досліджень

Затвердити склад ради Державного фонду фундаментальних
досліджень згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 42

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2010 р. N 1849-р
СКЛАД
ради Державного фонду
фундаментальних досліджень

КУХАР - директор Інституту біоорганічної Валерій Павлович хімії та нафтохімії Національної
академії наук, академік
Національної академії наук,
голова ради
СКОРОХОД - директор Інституту проблем Валерій Володимирович матеріалознавства імені
І.М. Францевича Національної
академії наук, академік
Національної академії наук,
заступник голови ради
АЗАРЄНКОВ - проректор Харківського Микола Олексійович національного університету імені
В.Н. Каразіна, член-кореспондент
Національної академії наук
БАСОК - заступник директора Інституту Борис Іванович технічної теплофізики
Національної академії наук,
член-кореспондент Національної
академії наук
БІЛОУС - завідувач відділу Інституту Анатолій Григорович загальної та неорганічної хімії
імені В.І. Вернадського
Національної академії наук,
академік Національної академії наук
БУЛАВІН - завідувач кафедри молекулярної Леонід Анатолійович фізики Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, академік Національної
академії наук
ГОВОРУН - заступник директора Інституту Дмитро Миколайович молекулярної біології і генетики
Національної академії наук,
член-кореспондент Національної
академії наук
ГОЛОВКО - віце-президент Національної Анатолій Миколайович академії аграрних наук, академік
Національної академії аграрних
наук
ГОРОВЕНКО - завідувач кафедри медичної Наталія Григорівна генетики Київської медичної
академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика, член-кореспондент
Національної академії медичних наук
ДАНИЛЕНКО - заступник директора Державної Анатолій Іванович установи "Інститут економіки та
прогнозування Національної
академії наук",
член-кореспондент Національної
академії наук
ЗАПОРОЖАН - ректор Одеського державного Валерій Миколайович медичного університету, академік
Національної академії медичних наук
ЄМЕЛЬЯНОВ - директор Національного Ігор Георгійович науково-природничого музею
Національної академії наук,
член-кореспондент Національної
академії наук
ІЛЬЧЕНКО - проректор з наукової роботи Михайло Юхимович Національного технічного
університету України "Київський
політехнічний інститут",
член-кореспондент Національної
академії наук
КРИЖАНІВСЬКИЙ - ректор Івано-Франківського Євстахій Іванович національного технічного
університету нафти і газу,
член-кореспондент Національної
академії наук
КРИШТАЛЬ - заступник директора Інституту Олег Олександрович фізіології імені О.О. Богомольця
Національної академії наук, академік
Національної академії наук
КОНОВАЛЕНКО - заступник директора Олександр Олександрович Радіоастрономічного інституту
Національної академії наук,
академік Національної академії наук
ЛОБАНОВ - заступник директора Інституту Леонід Михайлович електрозварювання імені
Є.О. Патона Національної академії
наук, академік Національної
академії наук
ЛУГОВИЙ - директор Інституту вищої освіти Володимир Іларіонович Національної академії
педагогічних наук, віце-президент
Національної академії педагогічних
наук, доктор педагогічних наук
МЕЛЬНИЧУК - директор Української лабораторії Сергій Дмитрович якості і безпеки продукції
агропромислового комплексу,
член-кореспондент Національної
академії аграрних наук
МІНАЄВ - ректор Донецького національного Олександр Анатолійович технічного університету, член-
кореспондент
Національної академії наук
МРИГЛОД - директор Інституту фізики Ігор Миронович конденсованих систем
Національної академії наук,
член-кореспондент Національної
академії наук
ОНОПРІЄНКО - завідувач відділу Центру Валентин Іванович досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки
імені Г.М. Доброва Національної
академії наук
ПЕТРИШИН - віце-президент Національної Олександр Віталійович академії правових наук, академік
Національної академії правових наук
САМОЙЛЕНКО - директор Інституту математики Анатолій Михайлович Національної академії наук,
академік Національної академії наук
СИДОРЕНКО - віце-президент Національної Віктор Дмитрович академії мистецтв, академік
Національної академії мистецтввгору