Документ 182/98-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо
виробництва та реалізації алкогольних напоїв
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.168 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Абзац шостий статті 1 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46,
ст.345) викласти в такій редакції:
"алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового
бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі
харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка
об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої
системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06,
22 08".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що маркування алкогольних напоїв з вмістом
спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць, які
вироблені в Україні, не провадиться.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 182/98-ВРвгору