Документ 1778-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про безпечність та якість харчових продуктів"
щодо інформування громадян про наявність
у харчових продуктах генетично
модифікованих організмів (ГМО)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.83 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про безпечність та якість
харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 50, ст. 533) такі зміни:
1. Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
"Дія цього Закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби
та харчові продукти, вироблені для особистого споживання".
2. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 10 такого
змісту:
"10) наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично
модифікованих організмів (ГМО), що відображається на етикетці
харчового продукту написом "з ГМО" чи "без ГМО" відповідно".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2009 року
N 1778-VIвгору